תוכנית אב לאומית לזקנה - צו השעה

תוכנית אב לאומית לזקנה – צו השעה

 כנס יומי התקיים בתאריך 14.3.17 בבית העם ברחובות רחוב יעקב 48