רישום בפנקס הגרונטולוגים

בדרך למיסוד מקצוע הגרונטולוג, האגודה הישראלית לגרונטולוגיה התחילה  בתהליך רישום פורמלי

של חברי האגודה ב”פנקס הגרונטולוגים”, בו ירשמו גרונטולוגים המעוניינים בכך.

קישורים לרישום בפנקס הגרונטולוגים:

טופס רישום בפנקס הגרונטולוגים

קריטריונים והוראות לרישום בפנקס הגרונטולוגים