דור לדור יביע אומר: מבט רב תחומי של הזדקנות בסביבה משתנה

במרץ 2012 התקיים הכנס הדו שנתי ה-19 של האגודה, נושא הכינוס: דור לדור יביע אומר: מבט רב תחומי של הזדקנות בסביבה משתנה, אשר התקיים בתל אביב במרכז הירידים והקונגרסים. בשני ימי הכנס השתתפו כ- 1500 איש, החברה המארגנת: ארטרא.

יו”ר האגודה: פרופ’ איסי דורון

נשיא הכינוס: פרופ’ לומרנץ

יו”ר הכינוס: ד”ר טובה בנד-וינטרשטיין וד”ר יעקב בכנר

יו”ר ועדה מארגנת: מר גרי רוט

ניתנו תעודות הוקרה: גב’ מלכה עמיר מנדלבאום, מר אליהו אשד, עמותת אלה

ניתן פרס מחקר: ד”ר יהונתן בר דויד

פרס דב פלג – גב’ חמוטל מילוא

תעודה למפעל חיים: גב’ ניצה שאול