זקנה מוצלחת בעידן תוחלת חיים עולה

בפברואר 2008 התקיים הכנס הדו שנתי ה-17 של האגודה, נושא הכינוס: זקנה מוצלחת בעידן תוחלת חיים עולה, אשר התקיים בתל אביב במלון דיויד אינטרקונטיננטל. בשני ימי הכנס השתתפו כ- 1300 החברה המארגנת: ארטרא.

יו”ר האגודה: פרופ’ שרה כרמל

נשיא הכינוס: פרופ’ יעקב מנצ’ל

יו”ר הכינוס: גב’ יולי גת ומר רוני ארניה

יו”ר הועדה המדעית: ד”ר שירה הנטמן

ניתנו תעודות הוקרה: מר כץ יצחק, פרופ’ גלינסקי דוד, ד”ר חיים מוטליס

ניתנו פרסי מחקר: ד”ר גלית נמרוד, ד”ר שירי אלטמן שנאן