זקנה בישראל: הישגים ואתגרים

בדצמבר 2003 התקיים הכנס הדו-שנתי ה- 15 של האגודה, נושא הכינוס: זקנה בישראל: הישגים ואתגרים, אשר התקיים בתל אביב במלון דיויד אינטרקונטיננטל. בשני ימי הכינוס השתתפו כ-1400 איש. החברה המארגנת: ארטרא.

יו”ר האגודה: פרופ’ ג’קי לומרנץ

יו”ר הכינוס : מה יהונתן למברגר

ניתנו תעודות הוקרהף עו”ד גדעון בן ישראל, גב’ דנה הררי, ד”ר חיים הרפז, ארגון יד לקשיש

ניתן פרס מחקר: ד”ר אורית בוטמן-שוורץ