זקנה אחרת בעולם מזדקן

הכינוס הדו שנתי ה-20: זיקנה אחרת בעולם מזדקן ינואר 2014

בינואר 2014 התקיים הכנס הדו-שנתי ה-20 של האגודה, נושא הכינוס: זיקנה אחרת בעולם מזדקן

אשר התקיים בתל אביב במרכז הירידים והקונגרסים. בשני ימי הכנס השתתפו כ-1400 איש, החברה המארגנת: אימג’ן

יו”ר האגודה: פרופ’ יצחק בריק

נשיאת הכינוס: פרופ’ עמיאלה גלוברזון

יו”ר ועדה מארגנת: גב’ יעל בנבנישתי

יו”ר ועדה מדעית: פרופ’ ליאת אילון, דר’ אביבה קפלן

ניתנו תעודות הוקרה: פרופ’ יוחנן שטסמן, פרופ’ יצהל ברנר, דר’ שרה אלון, עמותת עמדא

ניתנו פרסי מחקר: דר’ אורית אוחנה, דר’ עו”ד מיטל סגל-רייך

ניתנה תעודה למפעל חיים: מר עמנואל מאור