הזדקנות במאה העשרים ואחת - תיאוריה ופרקטיקה לשרות הזקן ובני משפחתו

בפברואר 2010 התקיים הכנס הדו שנתי ה-18 של האגודה, נושא הכינוס: “הזדקנות במאה העשרים ואחת” תיאוריה ופרקטיקה לשרות הזקן ובני משפחתו, אשר התקיים בתל אביב במלון דיויד אינטרקונטיננטל. בשני ימי הכנס השתתפו כ- 1600 איש, החברה המארגנת: ארטרא.

יו”ר האגודה: פרופ’ איסי דורון

נשיא הכינוס: פרופ’ א. מרק קלרפילד

יו”ר הכינוס: מר יעקב קבילו וגב’ ג’ני ברודסקי

ניתנו תעודות הוקרה: פרופ’ בריק יצחק, גב’ יהודית אינטרק ועמותת מ.ט.ב

ניתנו פרסי מחקר: קבוצת סודנטים מאוניברסיטת בן גורייון, גב’ דונסקי איילה