הזדקנות בישראל: בין נטל לכנס

בדצמבר 2005 התקיים הכנס הדו-שנתי ה-16של האגודה, נושא הכינוס: הזדקנות בישראל: בין נטל לכנס, אשר התקיים בתל אביב במלון דיויד אינטרקונטיננטל. בשני ימי הכינוס השתתתפו כ- 1100 איש, החברה המארגנת: דן כנסים.

יו”ר האגודה: פרופ’ שרה כרמל

נשיא הכינוס: פרופ’ יעקב קופ

יו”ר הועדה המארגנת: גב’ לוסי קסלר

יו”ר הועדה המדעית: פרופ’ חוה גולנדר.

ניתנו תעודות הוקרה:

פרופ’ עמיאלה גלוברזון, פרופ’ אריאלה לבנשטיין, גב’ תמר שלצמן ועמותת מלב”ב.

ניתן פרס מחקר: ד”ר גבריאלה מרזל ספקטור