כל תקצירי המאמרים ב כרך כט מס’ 1-2 – שיקום נפגעי אירוע מוחי

כשהעולם קורס באחת – עולמם של נפגעי אירוע מוחי ראשון סמוך להתרחשותו

 כותבות: הניה תירוש, חוה גולנדר

תקציר

מטרת המחקר הייתה לתעד את מסלול ההתנסות  של נפגעי אירוע מוחי בתקופת הזמן הראשונה בסמוך לאירוע. (כחודש ימים) ובכך ייחודו.  מסלול המחלה מתאפיין בהופעה חדה ודרמטית של הסמנים הראשונים המושפעים ממיקום הפגיעה המוחית,

עוד

שיקום גריאטרי: הווה ועתיד

כותב: ארנולד רוזין

תקציר

תחומי השיקום – עמוד התווך של הטיפול הגריאטרי – התרחבו בשנים האחרונות. כיום הטיפול השיקומי רלוונטי בהחלמה ממגוון רחב של מחלות ולא רק ממקרים של אירוע מוחי או שבר בעצם הירך. בתחילת המאמר נסקור ממצאי מחקרים

עוד

השפעתן של טכנולוגיית שיקום סיעודית ושל טכנולוגיית שיקום רגילה על מדדי השיקום של קשישים לאחר אירוע מוחי

כותבים: זהר ניר, דוד גלינסקי, זהר זולוטוגורסקי

תקציר

שתי טכנולוגיות שיקומיות נבחנו על קשישים לאחר אירוע מוחי. האחת כללה את הגישה השיקומית הרגילה הנהוגה במחלקה גריאטרית שיקומית, והאחרת הוסיפה לגישה השיקומית הרגילה התערבות סיעודית מתוכננת.

עוד

קבוצת תמיכה לנפגעי אירוע מוחי ובני משפחותיהם בירושלים: קבוצת תמיכה לנפגעי אירוע מוחי ובני משפחותיהם בירושלים: מאפייני חברי הקבוצה ומידת שביעות רצונם מהשירותים בקהילה ומקבוצת התמיכה

כותבות: אסתר-לי מרקוס, חיים קוזוכוביץ, אביבה בר-זכאי

תקציר

עם השחרור ממחלקות השיקום נפגעי אירוע מוחי נאלצים להתמודד עם מכשולים רפואיים, חברתיים, פסיכולוגיים ואף ביורוקרטיים. בשנת 1990 התגבשה בירושלים בעזרת רופאים ועובדים סוציאליים ובתמיכתם קבוצה של נפגעי אירוע מוחי

עוד

הרהורים של מרפא פצוע

כותבת: סנדרה לוי

תקציר

אנשי מקצוע תרפויטיים ורפואיים המטפלים בבית ביקיריהם הסובלים ממחלות כרוניות נפגעים לא פעם בעצמם – אם כתוצאה משותפות בסבל של הנפגע ואם כתוצאה מעומס הכרוך בטיפול. המונח עתיק הימים “המרפא הפצוע” נותןביטוי לשני ההיבטים הללו.

עוד