כל תקצירי המאמרים ב כרך נ’ (1-2)

הרפורמה בחוק הסיעוד: שינוי בתפקיד העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים: יישומה של תוכנית תל”ם במינהל לשירותים חברתיים תל אביב-יפו כמקרה בוחן

כותבים:

נועה פריזיאן שטיינברג, דנה בוקשפן ועדית פישר נטיף

תקציר

גמלת הסיעוד ניתנת לאנשים הנמצאים בגיל זיקנה, העומדים בקריטריונים שנקבעו בחוק הביטוח הלאומי, ומאפשרת להם להזדקן בביתם. בשנת 2018, חלה רפורמה בחוק הסיעוד, כתוצאה מתיקון בחוק הביטוח הלאומי (הכנסת, 2019). רפורמה זו אפשרה להגדיל את שיעורי הזכאות לגמלת הסיעוד, ושינתה את סל השירותים הניתנים, בין היתר באמצעות הכנסת האפשרות לקבלת גמלה בכסף. מעבר לשינויים אלה, שינוי מרכזי שהביאה הרפורמה, הוא בתפקיד העובדים הסוציאליים בתחום זיקנה במחלקות לשירותים חברתיים.

עוד

ניבוי תוצאות שיקום בקרב מבוגרים עם הידרדרות תפקודית לאחר אשפוז אקוטי באמצעות Modified Rivermead Mobility Index

כותבים:

דוד יעקב, ד”ר ענת שעשוע, ד”ר מלכה אטלי, פרופ’ לאוניד קליחמן

תקציר:

רקע: שיקום מולטי-דסיפלינרי מוכח כיעיל בקרב אוכלוסייה מבוגרת, אולם קיים קושי בניבוי הצלחת השיקום. תהליך השיקום מאפשר למטופלים לשפר את תפקודם ובכך לשמר את עצמאותם ולהפחית את התלות בסביבה ובמערכת הבריאות.

מטרה: להעריך את יכולת הניבוי של הצלחה בשיקום על ידי (MRMI) Modified Rivermead Mobility index בצרוף משתני גיל ומצב קוגניטיבי בקרב מטופלים עם ירידה תפקודית לאחר מחלה חריפה במחלקה האקוטית: הפנימית ופנימית גריאטרית.

עוד

טיפול לעת זיקנה בבן/בת מתמודד/ת עם נכות נפשית: החוויה היום-יומית ומשמעותה עבור ההורים המזדקנים ועבור האחים והאחיות של המתמודד/ת

כותבים: 

ד”ר פלי מושקין, פרופ’ אריאלה לבנשטיין

תקציר:

מטרת המחקר: בעקבות מגמת האל-מיסוד (deinstitutionalization) בבריאות הנפש התרחש מעבר של מתמודדים עם מחלות נפש לחיים בקהילה בקרב משפחותיהם, כאשר הטיפול במתמודד מוטל בעיקר על ההורים, הממשיכים לשאת בנטל כבד זה גם לעת זיקנתם. מטרת המחקר היא לתאר, ללמוד ולהבין את החוויה היום-יומית של הורים מזדקנים אלו ושל אחיו ואחיותיו של המתמודד ואת מארג היחסים המשפחתיים.

שיטה: המחקר נערך בשיטה איכותנית, במסורת פנומנולוגית, בגישת חקר עולם החיים, תוך שיקוף עצמי של החוקר.  במחקר נדגמו 11 יחידות משפחתיות. כל יחידה כללה זוג הורים בגילאים 67 עד 86 ואחים/אחיות של המתמודד. בסך הכול נדגמו במחקר 40 משתתפים. בהתאם למסורת המחקר הפנומנולוגי, שאלת המחקר היא שאלה פתוחה, הבוחנת כיצד חווים ההורים והאחים/אחיות את חוויית הטיפול היום-יומי בבן המשפחה המתמודד..  

עוד

“גירושין אפורים”: חוויית ההליך המשפטי של נשים שהתגרשו בגיל מבוגר במסגרת דיני המשפחה בישראל

כותבים:

עו”ד הילה אוחיון גליקסמן; פרופ’ ישראל (איסי) דורון; פרופ’ טובה בנד-וינטרשטיין

תקציר

רקע: המאמר עוסק בחוויות ההליך המשפטי של נשים שהתגרשו בגיל מבוגר בישראל. על רקע עלייה מתמדת בשכיחות הזוגות המתגרשים לאחר גיל 50, התופעה זכתה לכינוי “גירושין אפורים” (Gray divorce). סקירת הספרות העלתה, שהמחקרים בנושא בוחנים את הסיבות להתרחבות התופעה ואת השלכותיה, אך לא נמצאו מחקרים העוסקים בגירושין אפורים בהקשר להליך המשפטי.

מטרה : מטרת המחקר להבין ולתאר את חוויית ההליך המשפטי של נשים שהתגרשו לאחר גיל 55 בישראל והמשמעות שניתנה להליך הגירושין שהן שחוו.

עוד

גינון קבוצתי לאנשים עם דמנציה המתגוררים במוסד גריאטרי

כותבים:

רעות גסנר-וינוגרד, פרופ’ נטע בנטור, פרופ’ דבי רנד

תקציר

רקע: דמנציה היא הפרעה נוירודגנרטיבית בגיל המבוגר, המאופיינת בירידה קוגניטיבית ובסימפטומים נוספים המובילים לתלות בתפקוד היום-יומי הבסיסי. התערבויות לא-תרופתיות, כמו השתתפות בפעילויות גינון, המספקות גרייה חושית רב-ערוצית, נמצאו במחקרים כמיטיבים את הרווחה של אנשים עם דמנציה. עם זאת, מוסדות גריאטריים רבים אינם מפעילים תוכניות גינון לדיירים עם דמנציה.

מטרה: להציג את תהליך הפיתוח והיישום של תוכנית גינון קבוצתי לאנשים עם דמנציה המתגוררים במוסד גריאטרי.

עוד