כל תקצירי המאמרים ב כרך מ מס’ 2-3

מטפלים זרים בדיור מוגן בישראל

המחברת:  אסתר יקוביץ

תקציר:

במדינות מערביות שונות קיימות מסגרות לדיור מוגן שמיועדות לספק תנאי מגורים המותאמים לגיל הזקנה. במדינות שונות פותחו מודלים שונים של דיור מוגן הכוללים חבילות שירותים תומכים מגוונים שנועדו לתת מענה לצורכי הדיירים.

עוד

חוויית הגיל של מהגרים מבוגרים

הכותבת: פנינה דולברג

תקציר:

מהגרים מבוגרים חווים אבדנים רבים, כגון אפשרויות מצומצמות בתעסוקה וסכנת עוני לאחר הפרישה, השתלבות חברתית, תרבותית ולשונית דלה, בעיות בריאותיות, גופניות ונפשיות והיפוך תפקידים במשפחה. המחקר הנוכחי, מחקר איכותני-פנומנולוגי, עוסק באופן שמהגרים מבוגרים חווים את גילם ואת הזדקנותם,

עוד

מהגרי עבודה בתחום סיעוד המבוגר בישראל: תפיסות סטריאוטיפיות ומרחק חברתי בין ישראלים למהגרי עבודה

הכותבת: ריבה זיוה

תקציר:

מטרת המחקר הייתה לבחון תפיסות סטריאוטיפיות ומרחק חברתי בין גברים ישראלים  למהגרי עבודה בתחום סיעוד המבוגר. נבדקה ההשערה שהעסקת מהגר עבודה בבית המעסיק תצמצם תפיסות סטריאוטיפיות כלפיו ותקטין את המרחק החברתי בין ישראלים למהגרי עבודה ולהיפך.

עוד

זקנים מאתיופיה במעבר בין-תרבותי בישראל

הכותבות: אביבה קפלן ורחל שרעבי

תקציר:

מחקר חלוץ זה בוחן את חייהם בישראל של זקנים מאתיופיה. עד כה טרם נחקרה קבוצה ייחודית זו, בעיקר בשל מחסום השפה, היעדר גשר להבנת תרבותה ותופעת הגילנות (ageism) ככלל, המאפיינת את החברה המערבית.

עוד

מגיל לגלות: הזיקנה המופלגת כהגירה מרצף שלבי חיים למצב חיים סופי

הכותב: שרון רמר ביאל

תקציר:

בשיח הגרונטולוגי מסומנים הזקנים ביותר, בני ה-85 ומעלה, כ”אחרים” מפאת גילם הביולוגי.  סימון זה הוא בעל חשיבות רבה, מאחר שהגיל נתפס בתרבות המודרנית כמשתנה ביולוגי, בלתי תלוי, שמסביר משתנים אחרים.

עוד