כל תקצירי המאמרים ב כרך מ מס’ 1

פריחתה ונסיגתה של מדינת הרווחה – מה נשתנה?

כותבים: פרופ’ אברהם דורון

תקציר:
מדינת הרווחה התפתחה כחלק מרכזי של הרפורמות החברתיות שהונהגו באירופה לאחר מלחמת עולם השנייה. היא נשאה אתה את המסר של שינויים חברתיים נרחבים שיביאו לשיפור ולקידום תנאי החיים של האוכלוסייה.

עוד

תעסוקת פורשים שיצאו לגמלאות פורשים (גברים בני 67+ ונשים בנות 62+) בשוק העבודה בישראל: נתונים, חסמים להשתלבותם והדרכים להתמודדות עמם

כותבים: פרופ’ אמנון כספי

תקציר:
המאמר מבהיר את חשיבות המשך עבודתם של גברים בני 67+ ונשים בנות 62+ (להלן: פורשים) בשוק העבודה החופשי, במידה שהם מעוניינים בכך גם לאחר הסיום הכפוי של עבודתם. המשך העבודה הוא למען רווחתם הבריאותית והפיננסית ושיפור איכות חייהם, לתועלתם של הארגונים

עוד

מקומם של הזקנים בראי ביקורת המדינה בישראל

כותבים: תמר ורשבסקי ופרופ: ישראל (איסי) דורון

תקציר:
אחד המנגנונים המנהליים החשובים הפועלים בזירת הביקורת, ובמידה מסוימת אף בעיצוב המדיניות החברתית, הוא מנגנון ביקורת המדינה. ייחודו של משרד מבקר המדינה נעוץ במנדט שניתן לו להמליץ על דרכים לתיקונם של ליקויים המתגלים במשרדי הממשלה השונים.

עוד

כאב מתווך: מבט אנתרופולוגי על אפשרויות תיווך כאב בהקשר סיעודי כמצע לחברתיות

כותבים: קרן מזוז

תקציר:

מטרות המחקר: תיווך כאב אקוטי בכלל וכאב כרוני בפרט בין קשישים סיעודיים לצוות המטפל בהם דורשים שפה מילולית ותרבותית משותפת. מחקר זה בוחן את צורות התקשורת לתיווך כאב בין קשישים נסעדים לבין צוות סיעודי בשתי זירות שבהן מוענק טיפול סיעודי: מוסד סיעודי עם

עוד

סדנת כתיבה כסביבה מאפשרת: תיאור התנסות ממושכת עם בני גיל הזהב

כותבים: ד”ר מילי אפשטיין ינאי

תקציר:

מטרת מאמר זה הנה לתאר את מסגרת העבודה בסדנה לכתיבה המיועדת לגיל הזהב. במקביל מעלה המאמר כמה השלכות קוגניטיביות, נרטיביות ורגשיות של הנעשה בסדנה על המשתתפים. המאמר מפרט גם את הרקע התאורטי שעומד בבסיס הבחירות לגבי דרך ההדרכה הננקטת בסדנה ואופן הניתוח של התוצרים הכתובים.

עוד