כל תקצירי המאמרים ב כרך מ”ט, מס’ 3

הערכת הכשירות הפיננסית בקרב אוכלוסיית המבוגרים והלוקים בירידה קוגניטיבית בעולם ובמדינת ישראל

הכותבים: 

פנינה מרום; פרופ’ רחלי דנקנר; ד”ר אורן שוורץ, ; פרופ’ (בדימוס) ירמיהו הייניק

תקציר:

רקע: על פי תחזית של ארגון הבריאות העולמי, עד שנת 2050 צפוי להתחולל שינוי דמוגרפי משמעותי בשל גידול באחוז הקשישים ביחס ליתר האוכלוסייה. מגמת ההזדקנות העולמית וזו שבישראל מולידה סוגיות חברתיות- כלכליות שונות, בעיקר בשל העובדה שיותר קשישים יזדקקו בעתיד לסיוע במטלות היום-יום. סיבה מרכזית לכך היא ירידה בתפקודים קוגניטיביים אשר מתרחשת גם כחלק מתהליך הזדקנות נורמטיבי, ומשמעותה פגיעה ביכולות ביצוע של פעולות יום-יומיות המגדירות את מידת העצמאות של אדם בחייו. אחד ההיבטים המגדירים את דרגת העצמאות האישית של האדם הוא היכולת לניהול ולשליטה פיננסיים.

עוד