כל תקצירי המאמרים ב כרך מ”ט, מס’ 1-2

‘קבלת החלטות נתמכת’ הלכה למעשה – המקרה של אסתר אלימלך

יעל שירון, שלי אנג’ל, נצן אלמוג

למינוי אפוטרופוס עלולות להיות השלכות שליליות על האדם, בייחוד עבור זקנות וזקנים שהורגלו להתנהל בעצמאות לאורך חייהם. אובדן הזכות להחליט ושליטתו של האפוטרופוס עלולים להוביל לתחושות של חוסר אונים, חוסר מסוגלות, תסכול ופגיעה בדימוי העצמי.

 בעקבות תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, החל מ-2016 אושרה בישראל חלופה לאפוטרופסות, שהיא ‘קבלת החלטות נתמכת’, המיועדת לזקנים ולאנשים עם מוגבלויות.

עוד

רוחניות ושלומות בקרב נשים מבוגרות בישראל

רינת ליפשיץ

מטרת המחקר: רוחניות הוגדרה על ידי פישר Fisher, 2010)) כ”מה שבליבו של כל אדם”. לרוחניות תרומה חיובית לשלוֹמוּת (wellbeing), במיוחד במצבי דחק, והיא מתפתחת ככל שמתבגרים ומתמודדים עם איומים ואובדנים נוספים. במחקר ישראלי נמצא, כי זקנים, החשופים לאורך שנים למצב ביטחוני מאיים, מפתחים תפיסות איום מטרור ומאירועי חיים קשים. לרוחניות תפקיד משמעותי בהתמודדות עם מצבי איום בגיל המבוגר, אולם מעט מחקרים בחנו את תפקיד הרוחניות האישית בהקשר לנשים בזיקנה, במיוחד אלו הנמצאות תחת איום ביטחוני. מטרת המחקר הנוכחי לבחון את הקשרים בין רוחניות אישית לבין שלומות בקרב נשים מבוגרות בישראל.

עוד

פגיעות מיניות בנשים בגיל הזיקנה?! מבט הצטלבותי

טובה בנד וינטרשטיין,1 הדס גולדבלט,2 שגית לב,3 דברת הראל4

1פרופ’ טובה בנד-וינטרשטיין, ראש מרכז מינרבה לחקר אוכלוסיות מודרות בזיקנה, החוג לגרונטולוגיה, הפקולטה למדעי החברה והבריאות, אוניברסיטת חיפה;

2פרופ’ הדס גולדבלט, החוג לסיעוד, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה; 3ד”ר שגית לב, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן;

4דברת הראל, התוכנית לתואר שני בדרמה תרפיה, המכללה האקדמית תל-חי

תקציר

מטרת המחקר: פגיעות מיניות, כתת-קטגוריה בתחום האלימות במשפחה, קיבלו תשומת-לב מועטה בהקשר של זיקנה. מטרת המאמר היא לתאר ולהעמיק את הידע בכל הנוגע לתופעה זו תוך התבססות  על הפרספקטיבה ההצטלבותיות (Intersectionality), המתמקדת בהצטלבות שבין צורות של דיכוי, שליטה ואפליה הנגזרות מקטגוריות זהוּת שונות.

שיטה: המחקר התבצע במתודולוגיה איכותנית. ראיונות עומק חצי-מובנים נערכו עם  18 אנשי מקצוע שהיה להם מגע ישיר במהלך עבודתם עם תופעת הפגיעה המינית בנשים בגיל הזיקנה (עובדות סוציאליות, אחיות ורופאים) בקהילה ובמוסדות לטיפול ממושך.

עוד

להיות זקנה בשולי השוליים: זהויות מצטלבות של נשים להט”ביות זקנות בראי האומנות בישראל

טל דקל

מטרת המחקר: לחשוף מצבי חיים בשוליים החברתיים של נשים להט”ביות זקנות. כנגד הנטייה החברתית להעלים נשים זקנות מהמרחב החזותי, ובמיוחד את הלהט”ביות, אומניות עכשוויות בישראל בוראות יצירות המתארות את חייהן ומתמקדות באופן מיוחד במצבי דיכוי והדרה חברתיים שבהם נתונות נשים מקבוצה חברתית זו. המחקר בחן יצירות אומנות כדי לחלץ מהן תובנות על אודות עומק הדרתן של נשים לסביות וטרנסג’נדריות זקנות בישראל.   

שיטה: גישת ניתוח הצטלבותי ומתודולוגיה משולבת, שאורגת יחדיו ניתוח איכותני וחזותי עם ביקורת תרבות וחברה, אפשרה פרשנות ליצירות אומנות ולחייהן של נשים זקנות הנמצאות בשולי השוליים של החברה.

עוד

להזדקן עם הטלפון החכם: ‘קישוריות רבת-פנים’ בקרב נשים פלסטיניות מבוגרות בירושלים המזרחית

מאיה דה-פריס ולילה עבד רבו

מטרה: להבין את ההיבטים הדיגיטליים בחייהן של נשים פלסטיניות מבוגרות וזקנות באל-קודס, בדגש על שימוש בטלפון החכם.

שיטה: זהו מחקר אתנוגרפי שהתבצע במשך 16 חודשים החל מאפריל 2018. כלי המחקר היו תצפית פעילה במועדון הוותיקים בדגש על קבוצת נשים בגילאים 84-60 ובקבוצת הוואטסאפ הפעילה של מועדון הוותיקים. בנוסף, נערכו 25 ראיונות עומק בערבית עם נשים בטווח גילאים זהה.

תוצאות: התמה המרכזית שעולה מתוך האתנוגרפיה מצביעה על “קישוריות רבת-פנים” ועל אוריינות דיגיטלית מוגבלת, הנובעות משלוש סיבות:

עוד