כל תקצירי המאמרים ב כרך מ”ט תשפ”ב 2022

תסריטים עתידיים על פרישה: הבדלים מגדריים

כותבת:

שלומית אורטס

תקציר:

מטרה: המחקר הנוכחי מבקש לבחון הבדלים מגדריים בציפיות לעתיד מהחיים לאחר הפרישה מהעבודה בקרב עובדים ועובדות בכירים בעשור שלפני הפרישה.

שיטת המחקר: על בסיס השיטה האיכותנית-פנומנולוגית נערכו ראיונות עומק חצי-מובנים עם 12 גברים ו-12 נשים בתפקידים בכירים בגילאים 67-57. ניתוח הראיונות נעשה בשיטת ניתוח תוכן שלם וקטגוריאלי. הציפיות לעתיד של המשתתפים והמשתתפות נבחנו בהקשר להתנסויות המקצועיות והמשפחתיות במהלך חייהם והושוו ממבט מגדרי.

עוד

לא צעיר, לא חלוץ ולא פועל ציונות מזדקנת ביישוב בראי העיתון ‘הד הציוני הותיק’

כותבת:

גליה השרוני

תקציר:

רקע: בשנים 1946-1920 הגיעו לארץ ישראל למעלה מ-411,000 יהודים. כ-12% מהם היו אנשים מעל גיל 51, וביניהם ציונים ותיקים שהקדישו שנים רבות לקידום ולהפצת הרעיון הציוני במולדתם. התפתחותה של הלאומיות באירופה מסוף המאה ה-18, מעידה על קשר הדוק בינה לבין גבריות, אך הגבריות לא נכרכה עם זיקנה, להפך. העדפת הנעורים על פני הזיקנה הגלותית, נתפסה כתנאי הכרחי לחידוש פניה של האומה, ובארץ עוצב האידיאל התרבותי של הגבריות בדמותו של החלוץ הצעיר, החזק, עובד האדמה והפועל למען הקולקטיב.

עוד

“מה שאתה צריך להיות בחיים זה לא יותר צעיר אלא יותר צודק”: ייצוגי הזדקנות גברית בסדרות ישראליות עכשוויות

כותבים:

שרון רמר-ביאל; ענת פירסט

תקציר:

רקע: חקר ייצוגים תקשורתיים עסק בניסיונות לקשור בין מגדר לבין אתניות, דתיות ומעמד. מחקר זה מבקש להוסיף את ממד הגיל, שטרם זכה לנראות מספקת וחשיבותו נובעת מכך שהוא מנת חלקם של כל מי שמזדקנים כיום בתרבויות מערביות המקדשות נעורים. מחקרים שהתמקדו בייצוגי גיל ומגדר אפיינו לרוב את דימויי הזיקנה הנשית ועסקו פחות בדימויי הזיקנה הגברית.

עוד

דמות הסבתא כפי שהיא משתקפת באיורים של ספרי ילדים בעברית בין השנים 2020-1930

כותבת: 

ניצה דורי

:תקציר

רקע: אחת הדמויות הפופולריות ביותר בספרות הילדים היא דמותה של הסבתא. איורי סבות בספרי הילדים בעברית מתקופות שונות מפנים מבט אל המציאות הישראלית, החושפת ייצוגי סבות כתמונת עולם, ייצוג שלעיתים מעצים ולעיתים מפלה. בעזרתן של דוגמאות ויזואליות יחשוף המאמר את המודלים המעצבים את תודעתם של מאיירי ספרי ילדים לגבי סבות, זיקנה ונשיות בכלל.

עוד

פיתוח אתר אינטרנט למבוגרים בני 65+ למניעת תסמונת השבריריות על בסיס סקר צרכים

כותבים: 

מיכל צבעוני שלם; נגה זיו; פרופ’ דבי רנד

תקציר:

מטרת המחקר: שבריריות היא תסמונת גריאטרית נפוצה, הנפרדת מתהליך ההזדקנות הנורמלי ואשר מאופיינת בירידה ברזרבות פיזיולוגיות בגוף, המובילה לסיכון מוגבר לנפילות, לאשפוזים ולתמותה. לכן יש חשיבות עליונה לאתר את מאפייני התסמונת ולמנוע אותה. לא ידוע אם האוכלוסייה המבוגרת מודעת ומכירה את תסמונת השבריריות. בנוסף לכך, בארץ חסרות תוכניות מניעה.

עוד