כל תקצירי המאמרים ב כרך מח, תשפ”א-תשפ”ב 2021

תפקידה של הסליחה לעצמי ולהורה הזקן בעת תהליך סידור מוסדי בבית אבות: “קפסולה בזמן” של ילד-הורה זקן

מחברות: ערבה עמר וליאת איילון

 מטרת המחקר: בחינת מקומה של הסליחה לעצמי והסליחה להורה בתהליך סידור מוסדי של ההורה הזקן מנקודת מבטם של הילדים הבוגרים.

שיטה: המחקר התבצע בשיטה איכותנית. הנבדקים היו 15 מבוגרים בגילאי 75-45, שהוריהם הזקנים נמצאים בתהליך סידור מוסדי במסגרת משרד הבריאות. הנבדקים נדגמו בדגימת קריטריון. איסוף הנתונים נעשה באמצעות ראיונות חצי מובנים.

ממצאים: תמה מרכזית שעלתה היא “קפסולה בזמן” של הורה-ילד, המציגה כיצד מול תהליך הסידור המוסדי, מתגבשת “בועה” שבה מתנהלת מערכת היחסים הורה-ילד. נראה כי ב”בועה” זו הזמן כמו עומד מלכת ושם נבחנות מחדש מערכות היחסים, טיב הקשר, עבר, הווה ועתיד וארגון מחדש של הדיאדה הורה-ילד במנותק כמעט מהסביבה.

עוד

אילו אפשרויות טיפול יעדיפו אנשים לעצמם לאחר שטיפלו בקרוב משפחה בסוף החיים?

מחברים: יסכה כהן-מנספילד ושי בריל

תקציר

מטרת המחקר: לבחון כיצד אנשים אשר טיפלו בקרוב משפחה בסוף חייו היו רוצים שיטפלו בהם עצמם, במקרה שיחוו דמנציה מתקדמת או נכות פיזית קשה בעתיד, ואילו גורמים השפיעו על העדפות אלו.

שיטה: במחקר רואיינו 83 בני משפחה שטיפלו בקרובם בסוף החיים. הריאיון כלל רקע סוציו-דמוגרפי, מצב בריאותי, ניסיון עבר של טיפול בקרוב משפחה בסוף החיים, העדפה להארכת חיים לעומת איכות חיים, נכונות להיות תלויים באחרים וסוג הטיפול המועדף עבור עצמם בשני תרחישים: תרחיש של דמנציה מתקדמת ותרחיש של נכות פיזית אך לא קוגניטיבית.

עוד

תוכנית “כאן גרים”: מגורי סטודנטים בבתי אזרחים ותיקים

כותבת: אהובה אבן-זהר

תקציר

מטרת המחקר: “כאן גרים” היא תוכנית חברתית חדשנית למגורי סטודנטים בבתי אזרחים ותיקים ביוזמת המשרד לשוויון חברתי ובשיתוף התאחדות הסטודנטים בישראל. מטרות התוכנית, בהתייחס לאזרחים הוותיקים, הן להקל על בדידותם, להגביר את תחושת הביטחון שלהם ולחזק את הקשר הבין-דורי. בהתייחס לסטודנטים, מטרות התוכנית הן לאפשר מענה למגורים ולחיבור לדור הוותיקים. במאמר מוצגים שני מחקרים שנערכו במטרה להעריך את התוכנית מנקודת הראות של האזרחים הוותיקים ושל הסטודנטים המשתתפים בה.

שיטה: נערכו שני מחקרים איכותניים בגישה הפנומנולוגית-פרשנית באמצעות ריאיון עומק חצי מובנה. במחקר הראשון התקיימו ראיונות פנים-אל-פנים עם שבע נשים בגיל ממוצע 81.4. במחקר השני נערכו ראיונות טלפוניים עם 16 סטודנטים בגיל ממוצע 24.2. נתוני הראיונות נותחו באמצעות ניתוח תוכן.

עוד

ידע, עמדות, פעילות מינית והקשר לאיכות חיים בקרב מבוגרים מעל גיל 65

כותבים: שושי ורנר ואהובה אבן-זהר

תקציר

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הידע על מיניות, את העמדות כלפיה, הפעילות המינית ושביעות הרצון מפעילות מינית בקרב מבוגרים בני 65 ומעלה והקשר לאיכות חייהם.

רקע: מיניות בגיל הזיקנה מהווה רכיב חשוב בבריאות הפיזית וברווחה הנפשית של אנשים מבוגרים, ורבים מהם ממשיכים להיות פעילים מינית. עם זאת, תפיסות גילניות כלפי מיניות בקרב זקנים יכולות לעצב תחושת דה-לגיטימציה כללית כלפי ביטוי המיניות בגיל המבוגר, ואף להיות מופנמות על ידי המבוגרים עצמם.

עוד

מדיניות הענישה על עבירת תקיפת זקנים לפי סעיף 368ו לחוק העונשין

כותבים: אושרת תורג’מן וישראל (איסי) דורון

תקציר

ביום 25.02.2008 התקבל בכנסת תיקון 97 לחוק העונשין שבו הוסף סעיף חוק מיוחד הנוגע לתקיפת זקנים. במסגרת כך, הוסף סעיף 368ו, הקובע ענישה מחמירה של חמש שנות מאסר בגין תקיפת זקן הגורמת לו חבלה של ממש, ושבע שנות מאסר בגין תקיפת זקן הגורמת לו חבלה חמורה, כאשר בשני המקרים יחויב בית המשפט להטיל עונש מאסר שלא יהיה בהיעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, כולו על תנאי.

המחקר הנוכחי בא לבדוק האם אכן מדיניות הענישה בגין עבירת תקיפת זקנים לפי סעיף 368ו לחוק העונשין מגשימה את המטרה שלשמה נחקק סעיף החוק. דהיינו, החמרת ענישה לצורך הרתעת הציבור מפני ביצוע עבירות אלה.

עוד