כל תקצירי המאמרים ב כרך מח, מס’ 2

אילו אפשרויות טיפול יעדיפו אנשים לעצמם לאחר שטיפלו בקרוב משפחה בסוף החיים?

מחברים: יסכה כהן-מנספילד ושי בריל

תקציר

מטרת המחקר: לבחון כיצד אנשים אשר טיפלו בקרוב משפחה בסוף חייו היו רוצים שיטפלו בהם עצמם, במקרה שיחוו דמנציה מתקדמת או נכות פיזית קשה בעתיד, ואילו גורמים השפיעו על העדפות אלו.

שיטה: במחקר רואיינו 83 בני משפחה שטיפלו בקרובם בסוף החיים. הריאיון כלל רקע סוציו-דמוגרפי, מצב בריאותי, ניסיון עבר של טיפול בקרוב משפחה בסוף החיים, העדפה להארכת חיים לעומת איכות חיים, נכונות להיות תלויים באחרים וסוג הטיפול המועדף עבור עצמם בשני תרחישים: תרחיש של דמנציה מתקדמת ותרחיש של נכות פיזית אך לא קוגניטיבית.

עוד