כל תקצירי המאמרים ב כרך מח, מס’ 1

תוכנית “כאן גרים”: מגורי סטודנטים בבתי אזרחים ותיקים

כותבת: אהובה אבן-זהר

תקציר

מטרת המחקר: “כאן גרים” היא תוכנית חברתית חדשנית למגורי סטודנטים בבתי אזרחים ותיקים ביוזמת המשרד לשוויון חברתי ובשיתוף התאחדות הסטודנטים בישראל. מטרות התוכנית, בהתייחס לאזרחים הוותיקים, הן להקל על בדידותם, להגביר את תחושת הביטחון שלהם ולחזק את הקשר הבין-דורי. בהתייחס לסטודנטים, מטרות התוכנית הן לאפשר מענה למגורים ולחיבור לדור הוותיקים. במאמר מוצגים שני מחקרים שנערכו במטרה להעריך את התוכנית מנקודת הראות של האזרחים הוותיקים ושל הסטודנטים המשתתפים בה.

שיטה: נערכו שני מחקרים איכותניים בגישה הפנומנולוגית-פרשנית באמצעות ריאיון עומק חצי מובנה. במחקר הראשון התקיימו ראיונות פנים-אל-פנים עם שבע נשים בגיל ממוצע 81.4. במחקר השני נערכו ראיונות טלפוניים עם 16 סטודנטים בגיל ממוצע 24.2. נתוני הראיונות נותחו באמצעות ניתוח תוכן.

עוד

ידע, עמדות, פעילות מינית והקשר לאיכות חיים בקרב מבוגרים מעל גיל 65

כותבים: שושי ורנר ואהובה אבן-זהר

תקציר

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הידע על מיניות, את העמדות כלפיה, הפעילות המינית ושביעות הרצון מפעילות מינית בקרב מבוגרים בני 65 ומעלה והקשר לאיכות חייהם.

רקע: מיניות בגיל הזיקנה מהווה רכיב חשוב בבריאות הפיזית וברווחה הנפשית של אנשים מבוגרים, ורבים מהם ממשיכים להיות פעילים מינית. עם זאת, תפיסות גילניות כלפי מיניות בקרב זקנים יכולות לעצב תחושת דה-לגיטימציה כללית כלפי ביטוי המיניות בגיל המבוגר, ואף להיות מופנמות על ידי המבוגרים עצמם.

עוד

מדיניות הענישה על עבירת תקיפת זקנים לפי סעיף 368ו לחוק העונשין

כותבים: אושרת תורג’מן וישראל (איסי) דורון

תקציר

ביום 25.02.2008 התקבל בכנסת תיקון 97 לחוק העונשין שבו הוסף סעיף חוק מיוחד הנוגע לתקיפת זקנים. במסגרת כך, הוסף סעיף 368ו, הקובע ענישה מחמירה של חמש שנות מאסר בגין תקיפת זקן הגורמת לו חבלה של ממש, ושבע שנות מאסר בגין תקיפת זקן הגורמת לו חבלה חמורה, כאשר בשני המקרים יחויב בית המשפט להטיל עונש מאסר שלא יהיה בהיעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, כולו על תנאי.

המחקר הנוכחי בא לבדוק האם אכן מדיניות הענישה בגין עבירת תקיפת זקנים לפי סעיף 368ו לחוק העונשין מגשימה את המטרה שלשמה נחקק סעיף החוק. דהיינו, החמרת ענישה לצורך הרתעת הציבור מפני ביצוע עבירות אלה.

עוד

אבחון מוקדם של מחלת אלצהיימר ושימוש בביו-מרקרים: השקפותיהם של מומחים ישראלים בתחום

כותבים: נטלי אוליצה, פרלה ורנר, דפנה שפט, אילא קרמל-שיפמן

תקציר

רקע: בשנים האחרונות, המחקר בתחום מחלת האלצהיימר מתמקד בחיפוש אחר דרכים לאבחון המחלה בשלביה המוקדמים, וזאת כדי להפחית את השפעותיה השליליות של המחלה ברמה האישית, המשפחתית והחברתית. חלק מן האמצעים לגילוי מוקדם של המחלה הם סמנים ביולוגים (ביו-מרקרים), והשימוש בהם תלוי בדעותיהם של המומחים בתחום. מטרת המחקר, המתואר במאמר זה, הייתה לבחון את השקפותיהם של אנשי מקצוע מובילים ושל מקבלי החלטות בתחום לאבחון המוקדם והטיפול במחלת האלצהיימר באמצעות שימוש בסמנים ביולוגיים.

עוד