כל תקצירי המאמרים ב כרך מח, תשפ”א-תשפ”ב 2021

ניצולי שואה בגיל 85, 90 ו-95: המחקר הלונגיטודינלי בירושלים

יוחנן שטסמן, ברברה פריס, אהרון כהן, עליזה המרמן-רוזנברג וג’רמי ג’קובס

תקציר

רקע: ניצולי שואה מהווים קבוצה של קשישים אשר חוו לפני יותר מ-75 שנה, בהיותם בגיל צעיר, את אירועי השואה במחנות הריכוז וההשמדה.

מטרות: לבחון את מצבם האישי, התפקודי, הרפואי והנפשי של קשישים, שהינם ניצולי שואה או כאלו ששהו באירופה בזמן המלחמה אל מול בני גילם שלא נחשפו לאימי השואה באירופה.

שיטות: עבודה זו היא חלק מהמחקר הלונגיטודינלי של הזיקנה בירושלים, שבו נבדקה קבוצה גדולה של תושבי ירושלים כולם ילידי 1921-1920 בעת היותם בני 70, 78, 85, 90 ו-95.

עוד

עוני (אובייקטיבי וסובייקטיבי) באזרחים ותיקים והשפעתו על הבריאות, התפקוד ותוחלת החיים

יוחנן שטסמן, ג’רמי ג’קובס, יחיא עמאר, עליזה המרמן-רוזנברג ואירית שטסמן-לנדי

 תקציר

רקע: ידוע זה מכבר כי המצב הכלכלי של הפרט משפיע גם על מצב בריאותו ותוחלת חייו.

מטרות: לבחון את שכיחות העוני בקרב האזרחים הוותיקים (הקשישים) מגיל 70 ומעלה (עוני אובייקטיבי וסובייקטיבי) ואת הקשר שבין העוני למאפיינים או לגורמי סיכון רפואיים, תפקודיים, חברתיים וקוגניטיביים. 

שיטות: עבודה זו היא חלק מהמחקר הלונגיטודינלי של הזיקנה בירושלים, שבו נבדקה קבוצה גדולה של תושבי ירושלים כולם ילידי 1921-1920 בעת היותם בני 70, 78, 85, 90 ו-95. הם נבדקו בתחומים רפואיים, חברתיים, קוגניטיביים ותפקודיים.

עוד

סקירה: המחקר הלונגיטודינלי של הזיקנה בירושלים לאחר 30 שנה (2021-1991): תוכניות, מטרות, ביצוע, תוצאות ומשתתפים

יוחנן שטסמן, אהרון כהן וג’רמי ג’קובס

תקציר

רקע

מחקר הקוהורט (עוקבה) הלונגדיטודינלי (האורכי) של הזיקנה בירושלים, שהחל ב-1990, נועד לאסוף מידע רפואי, תפקודי, קוגניטיבי וחברתי על קבוצה מייצגת גדולה של קשישים בירושלים בהיותם בני 70 (ילידי 1921-1920) ולעקוב אחריהם עד גיל 100.

שיטות

נבדקה קבוצה מייצגת של 605 משתתפים בני 70 מתוך מרשם הבחירות של משרד הפנים, הכולל את כל האוכלוסייה בירושלים. קבוצה זו היוותה כשליש מבני ה-70 בירושלים. שאר האוכלוסייה, בני אותו הגיל, הוגדרה כקבוצת ביקורת. במסגרת המחקר נבדקו לעומק נושאים רפואיים, כולל היסטוריה רפואית, בדיקה גופנית, בדיקה תפקודית ובדיקה קוגניטיבית של כל המשתתפים בעזרת מבחנים מוכרים ומתוקפים וכן נאסף מידע משפחתי וחברתי על כל משתתף.

עוד

יתר לחץ דם בקרב בני 90-85: האם עדיין גורם סיכון? המחקר הלונגיטודינלי של הזיקנה בירושלים

מיכאל בורשטיין, ג’רמי ג’קובס, אהרון כהן ויוחנן שטסמן

תקציר

רקע: קיימת סתירה בין תוצאות מחקרים מבוקרים ביתר לחץ דם בקשישים, המצביעים על תועלת הטיפול התרופתי, לבין מחקרים ביתר לחץ דם, תצפיתיים ברובם, שאינם מראים תמותה מוגברת.

מטרות המחקר: לברר באיזו מידה יש קשר בין גובה לחץ הדם והטיפול בו לתמותה בקשישים.

שיטות: מחקרי עוקבה (cohorts) אורכיים בבני 85 ו-90 החיים בקהילה. בוצעו ביקורי בית שבהם נמדד לחץ הדם בישיבה ובעמידה, נאספו שאלונים על אודות אורחות חיים, מחלות נלוות וגורמי סיכון. בעוקבת בני ה-90 נמדדה גם יכולת הלפיתה כמדד נוסף לשבריריות הנבדקים. נבחנו ההישרדות בעזרת טבלאות-חיים ועקומות קפלן-מאייר, שהושוו ביניהן באמצעות דירוג לוג.

עוד

דמנציה בישראל: שכיחות ותוחלת חיים המחקר הלונגיטודינלי של הזיקנה בירושלים

יוחנן שטסמן, אהרון כהן, עליזה המרמן-רוזנברג וג’רמי ג’קובס

 תקציר

רקע: במסגרת המחקר הלונגיטודינלי של הזיקנה בירושלים נערכו גם בדיקות קוגניטיביות בקרב משתתפי המחקר לאורך כ-25 שנה ונצבר מידע רב על שכיחות הירידה הקוגניטיבית והתפתחות הדמנציה באוכלוסיית ירושלים ילידי 1921-1920.

מטרות: מטרת עבודה זו היא לתאר את שכיחות הירידה הקוגניטיבית הקלה (MCI – Mild Cognitive Impairment) ואת שכיחות הדמנציה בקרב אוכלוסיית המחקר, וכן לבחון את הקשר בין המצב הקוגניטיבי לתוחלת החיים.

שיטות: עבודה זו היא חלק מהמחקר הלונגיטודינלי של הזיקנה בירושלים, שבו נבדקה קבוצה גדולה של תושבי ירושלים, כולם ילידי 1920-1921 בעת היותם בני 70, 78, 85, 90 ו-95. הם נבדקו בתחומים רפואיים, חברתיים, קוגניטיביים ותפקודיים.

עוד