כל תקצירי המאמרים ב כרך מז, תשפ”א, 2020

מאפיינים וצרכים של בני משפחה מטפלים

המחברים: אלי כרמלי, רחל לדאני

תקציר:

בני משפחה מטפלים חווים את הנטל המוגבר של הטיפול ביקירם במשך
תקופה ארוכה. כדי לשפר את איכות חייהם של בני משפחה מטפלים ואת
איכות הטיפול שהם יכולים להעניק ליקירם, יש לאפיין תחילה את צרכיהם
ואת ציפיותיהם. עמותת ” Caregivers Israel ” מעוניינת לקבל תמונה עדכנית
ומדויקת על חיי היום-יום של בני משפחה מטפלים. מטרת המחקר הייתה
לזהות את המאפיינים והצרכים של בני משפחה מטפלים.
סקרים מקוונים בין חתכים נעשו בשני שלבים: בשלב א נערכו 1,844
ראיונות מקוונים, המייצגים מדגם מקומי ארצי.

עוד

והדרת פני זקן — רמברנדט ואן ריין

המחברת: רות דורות

תקציר: 

רמברנדט ואן ריין, הצייר ההולנדי הנודע, בן המאה ה 17- , מרבה לעסוק
בפורטרט האנושי, שבו נכללים ובולטים דיוקנאותיהם של הבאים בימים.
ניתוח דמויות אלה מלמד על גישת האומן לנושא הגרונטולוגיה ומתוך הציורים
עולה יחסו לשינויים הפיזיים הפוקדים את בני הגיל השלישי. הצופה מתרשם
מרמת התפקיד — ראשי, מרכזי או שולי — שרמברנדט מעניק לשינויים
הקוגניטיביים, הרגשיים, החברתיים והרוחניים במקרים של ירידה פיזית
ומנטלית. כמו כן, הצופה בוחן את אופן תהליך ההזדקנות, כפי שמציגו האומן,
והאם ההידרדרות וצמצום הפעילויות של הזקן מלווים בזלזול ובהשפלה מצד
האומן, או שמא קיימת בציוריו אפשרות לשינוי כיוון ולשיפור.

עוד

גרונטולוגיה היסטורית: מצע למחקר עתידי בתחום החיבור שבין גרונטולוגיה והיסטוריה, ועל הדגמת החיבור בהקשר של זיקנה וזקנים ביישוב היהודי בארץ ישראל 1948-1918

המחברים: ישראל (איסי ) דורן, גליה שרוני

תקציר: 

המחקר הגרו-היסטורי הוא מחקר אינטר-דיסציפלינרי, המבקש להתמקד
בזיקנה ובזקנים מהפן ההיסטורי.
מטרתו של המחקר הנוכחי היא למפות את המקורות הגרו-היסטוריים
על אודות החברה היישובית בארץ ישראל, לנסח שאלות יסוד עיקריות בתחום
ולהביא ממצאי מחקר ראשוניים.
שיטת המחקר הגרו-היסטורית היא שיטת מחקר היסטורי המבוסס
על מקורות ראשוניים. אלו הם חומרי מקור שלא עברו עיבוד מחקרי ונוצרו
בתקופה הנחקרת.

עוד