כל תקצירי המאמרים ב כרך מז, מס 2

גילנות, העברה והעברה נגדית בטיפול בזיקנה

מחברת: ליאורה בר-טור

התוכנית לפסיכולוגיה קלינית-גרונטולוגית, מרכז אקדמי רופין

מטרת המאמר לדון בשתי סוגיות חשובות הממשיכות להעסיק את קהילת המטפלים באוכלוסייה הזקנה והן משולבות זו בזו. הסוגייה הראשונה היא דעות קדומות ובעיקר גילנות ביחסה של החברה לזיקנה, הממשיכות להשפיע על הרתיעה ובעיקר ההימנעות של צעירים רבים לבחור ללמוד ולהתמחות בתחום הגרונטולוגיה.

עוד

אתגרים של להט”בים בהזדקנותם ודרכים לסייע להם בהתמודדות עימם

 מחברים: יצחק שׁנוּר ואיילת ברג-ורמן

מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל

עדן שילוני

התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות (יאסא), ירושלים

מבוגרים להט“בים רבים חוו בחייהם יחס שלילי מצד החברה, חיו בהסתרה ובשולי החברה. למרות השינויים ביחס כלפי קהילת הלהט”בים, התקופה שבה חיו בפחד ובהסתרה הותירה את חותמה עד היום. דבר זה יוצר אצלם חסמים בפנייה לקבלת שירותים ועלול לפגוע במצבם הבריאותי והנפשי בעת זיקנה.

מטרה

מטרת המאמר היא להציג את האתגרים עמם מתמודדים להט”בים מבוגרים ולסקור התערבויות שיושמו במדינות שונות,

עוד

איזון בין דאגה לעצמי ודאגה לאחר: השלכות לעבודה טיפולית עם בני משפחה לאנשים עם מחלת האלצהיימר

מחברים: אלינער פרדס ורמי טולמץ’

החוג לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

המאמר דן באתגרים הניצבים בפני בני משפחה לאנשים חולים באלצהיימר, תוך התמקדות בתהליכים העשויים לקדם את יכולתם לאזן לאורך זמן בין דאגה לצורכי החולה ודאגה לעצמם.

לבן המשפחה, ובפרט למי שמשמש כמטפל העיקרי, יש (לפחות) שני אנשים שאליהם הוא חייב להתייחס: האדם הסובל מאלצהיימר והוא עצמו. לכן, משימתו של בן המשפחה, המשמש כמטפל העיקרי, היא להצליח לצעוד במעין נתיב צר וחלקלק במיוחד, תוך שהוא מישיר מבט לעבר יקירו וסבלו, אך גם כלפי עצמו וכלפי אחרים בסביבתו.

עוד