כל תקצירי המאמרים ב כרך מו, תשע”ט, 2019

התחדשות עירונית – ההיבט הרפואי של מצוקת הקשישים. “סרבן” או “קורבן”?

המחברים: דורון מרימס, טניה בוגוסלבסקי

תקציר:

במאמר זה מובאים תשעה מקרים המתארים את השפעתה של מגמת ההתחדשות העירונית, המתעצמת והולכת בישראל, על קשישים המעורבים בפרויקט. ההנחה היא, שמספר הפרויקטים ברחבי הארץ ובמיוחד בגוש דן יגדל וילך ומכאן החשיבות בתיאור התופעה והשפעתה על אוכלוסיית הקשישים. בכל המקרים המתוארים מדובר באנשים אשר במשך מספר שנים נחשפו לפרויקט בתהליך התהוותו, כלומר בשלבי התכנון וההתנהלות מול יזם, עורך דין, מהנדס, אדריכל ודיירים אחרים.

עוד

הקשר בין האופי המשפטי-כלכלי של מוסדות סיעודיים בישראל לבין מאפייני התנהלותם הכלכלית

המחברים: אביעד טור-סיני ואפרת מורג

תקציר:

רקע: התנהלות כלכלית בשוק מוסדות הסיעוד בישראל היא סוגיה שכמעט לא נחקרה בעבר. בעוד שתוחלת החיים בישראל היא מן הגבוהות במדינות המפותחות, ושיעור האוכלוסייה הנזקקת לפתרונות דיור סיעודיים הולכת וגדלה משנה לשנה, גדל גם הצורך בפתרונות דיור סיעודיים. בישראל, בדומה למדינות אחרות בעולם, מרבית המוסדות הסיעודיים פועלים בסקטור הפרטי ומנוהלים על ידי גופים פרטיים.

עוד

חוויית המפגש של סוכני ביטוח עם לקוחות בגיל הזיקנה ומשמעותה

המחברים: אילן שגב וטובה בנד וינטרשטיין

תקציר:

רקע: לאור העלייה בתוחלת החיים בישראל והשינויים המשמעותיים שנעשו בהסדרה הפנסיונית והפיננסית בישראל, לסוכני הביטוח תפקיד חשוב בעיצוב התכנון הפיננסי לקראת הפרישה מהעבודה ובעת הפרישה. מטרת המאמר לתאר את חוויית המפגש של סוכני הביטוח עם לקוחות בגיל הזיקנה והמשמעות שהם מעניקים למפגש זה.

עוד

הקשר בין משתני רקע אישיים וידע בתחום הפנסיה לבין מידת הנכונות של עובדים להפריש לטובת חיסכון פנסיוני

המחבר: אהוד כץ

תקציר:

רקע: מדיניות הממשלה בתחום הפנסיה בישראל עברה שינויים משמעותיים מאז קום המדינה ועד היום.  המעבר ממסגרת המבוססת על פנסיות תקציביות והסתדרותיות, שהבטיחו שיעורי תחלופה נדיבים, למסגרת פנסיונית המבוססת על שיעורי תחלופה בלתי מובטחים, מצביעה על כך, שלשיעור ולהיקף ההפרשה של עובדים לפנסיה העתידית שלהם, תהיה השפעה משמעותית ודרמטית על הביטחון הסוציאלי שלהם בזקנתם בעתיד.

עוד

הקשר בין עמדות אנשים לפני פרישה לגבי בחירה בפנסיה הונית או קצבתית לבין עמדותיהם כלפי סולידריות בין-דורית

המחברת: צליל זילברמן

 תקציר:

רקע: תוחלת החיים העולה מביאה עמה את אחת הסוגיות החברתית החשובות ביותר, שהיא הבטחת הביטחון הכלכלי של אנשים זקנים. במדינות רבות בעולם, המודל המקובל להבטחת ביטחון סוציאלי מורכב ממספר רבדים. מחקר זה מתמקד ברובד הפנסיה התעסוקתית, הממומן על ידי העובדים והמעסיקים. אחד השינויים המשמעותיים שנעשו במסגרת הרפורמות הפנסיוניות בישראל היה הגדלת חופש הבחירה האישי הנתון בידי המבוטחים.

עוד