כל תקצירי המאמרים ב כרך מה, תשע”ח, 2018

הגיל בעיני המתבונן: גילנות במכוני כושר

המחברים: אסתר הרצוג ואסף לב

תקציר:

המאמר עוסק בסוגיית הזיקנה והגילנות בהקשר של מכוני כושר בישראל. המאמר מבקש לתרום לגישה המערערת על תפיסת ה”זיקנה” כבעלת קיום אובייקטיבי, מובן מאליו. הגילנות נתפסת כיחס סולד, חרד, עוין או מתנשא כלפי אנשים מבוגרים, המתבסס על גיל כקובע דימוי, זהות ומעמד חברתי. מסגרת מכון הכושר משמשת זירה נוחה לבחינת תופעת הגילנות בשל המאפיינים הפיזיים והגופניים הבולטים בסביבה חברתית זו.

עוד