כל תקצירי המאמרים ב כרך מה, מס’ 2

השפעתן של התערבויות לימודיות על הנכונות של סטודנטים במקצועות הטיפול (סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה והפרעות בתקשורת) לעבוד בתחום הזיקנה

המחברות: שושי ורנר ואהובה אבן-זוהר

תקציר:

סטודנטים במקצועות הטיפול אינם מעוניינים לטפל בזקנים הן בשל עמדות של גילניות והן בשל חוסר ידע על הזיקנה. מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעה של מפגש לימודי במסגרת הלימודים של סטודנטים בארבעה מקצועות טיפוליים: סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה והפרעות בתקשורת על נכונותם לעסוק בתחום הזיקנה בתום לימודיהם.

עוד