כל תקצירי המאמרים ב כרך מה, מס’ 1

התערבות חדשנית של אחות מומחית בגריאטריה בטיפול במטופלים קשישים עם שבר בצוואר הירך בבית חולים

המחברים: אלה ליזיאקין, ענת פלס-בורץ, עמיר גרינברג, חיים ברקנשטט

תקציר:

אוכלוסיית הקשישים בארץ ובעולם גדלה. עלייה זו מציבה אתגרים בפני מערכת הבריאות לנוכח מאפייני הגיל המבוגר המלווים בחולשה, בירידה בשיווי משקל, בנטילת תרופות רבות, ועוד. מאפיינים אלה ואחרים עלולים לגרום לנפילה, שהיא אחת הסיבות העיקריות לטראומה ולמוות אצל קשישים מעל גיל 65. נפילות עלולות לגרום לשברים שונים, דוגמת שבר בצוואר הירך ובעצמות האגן ואף לחבלת ראש. ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך תוך 48 שעות חשיבות רבה בהיבט הפיזי והנפשי.

עוד

הזדקנות חיובית – מודל התערבות להעצמת האוכלוסייה המזדקנת וקידום הרווחה הנפשית

המחברת: ליאורה בר טור

תקציר

מאמר זה מציע מודל התערבות, שמטרתו קידום התפקוד והרווחה הנפשית של האוכלוסייה המזדקנת. ייחודיות המודל בהיותו אינטגרטיבי ומשלב גישות שונות להערכה, לחיזוק ולהעצמה של תפקוד האדם במהלך הזדקנותו על פי עקרונות ההזדקנות החיובית ((Bar-Tur & Malkinson,2014. המודל מאפשר הערכת תפקודו של אדם על פי מודל הרווחה הנפשית-פסיכולוגית של ריף (Ryff, 2014) וריף וסינגר (Ryff & Singer, 2008) ועל פי למידה של אסטרטגיות הפסיכולוגיה החיובית (Lyubomirsky, 2008; Sood, (2015, אך גם מציע כלים להתמודדות

עוד

העמותות המקומיות למען הזקן בישראל – התרומה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים

המחברים: יצחק בריק, אסתר יקוביץ (ז”ל), וסיגל נעים

תקציר:

 

בישראל 120 עמותות אשר מספקות מגוון רחב של שירותים לאזרחים הוותיקים בקהילה, בשיתוף עם הרשויות הממשלתיות והמוניציפליות. מאמר זה  מציג את תרומת העמותות מבחינת היקף ומגוון השירותים שהן מספקות ועמדת ראשי העמותות לגבי התועלת שיש בכך לשיפור איכות החיים של האזרחים הוותיקים. המאמר מתייחס לחלק מהממצאים של מחקר רחב יותר העוסק בהיבטים נוספים של פעולת העמותות.

עוד

גילנות, עמדות וידע כלפי מיניות בזיקנה בקרב סטודנטים לסיעוד ולעבודה סוציאלית

המחברים: אהובה אבן-זהר, עטרת גבירץ-מידן ושושי ורנר

תקציר:

רקע: גילנות (ageism) מוגדרת כתפיסה סטריאוטיפית ואפליה של אנשים זקנים בגלל גילם הכרונולוגי והיא מבוססת על דעות קדומות המתקשרות לדימוי שלילי של זקנים באספקטים שונים. תפיסות גילניות באות לידי ביטוי גם בהתייחסות למיניות בקרב זקנים ורווחות לא רק בקרב הציבור הרחב, אלא גם בקרב אנשי מקצוע במקצועות הבריאות והרווחה. מטרת המחקר הייתה לבחון את תפיסת הגילנות ואת הידע והעמדות של סטודנטים לסיעוד ולעבודה סוציאלית בישראל כלפי מיניות בגיל זיקנה.

עוד

הגיל בעיני המתבונן: גילנות במכוני כושר

המחברים: אסתר הרצוג ואסף לב

תקציר:

המאמר עוסק בסוגיית הזיקנה והגילנות בהקשר של מכוני כושר בישראל. המאמר מבקש לתרום לגישה המערערת על תפיסת ה”זיקנה” כבעלת קיום אובייקטיבי, מובן מאליו. הגילנות נתפסת כיחס סולד, חרד, עוין או מתנשא כלפי אנשים מבוגרים, המתבסס על גיל כקובע דימוי, זהות ומעמד חברתי. מסגרת מכון הכושר משמשת זירה נוחה לבחינת תופעת הגילנות בשל המאפיינים הפיזיים והגופניים הבולטים בסביבה חברתית זו.

עוד