כל תקצירי המאמרים ב כרך מד, מס’ 1

תפיסת האוטונומיה ושביעות רצון של אחיות העובדות במחלקות גריאטריות ובמחלקות פנימיות: האם יש קשר בין אלה לבין שיתוף אחיות בביקור רופאים?

המחברות: לאה קניאז’ישצ’א, סילביה קוטון ונילי טבק

תקציר

המאמר עוסק בקשר שבין שיתוף האחיות בביקור רופאים לבין שביעות הרצון מהעבודה ומהאוטונומיה בקרב אחיות העובדות מחלקות גריאטריות ופנימיות בביתי חולים בדרום הארץ.

מתוצאות המחקר עולה, כי קיים פער בין תפיסת האחות את תפקידה האידיאלי בביקור רופאים לבין ביצוע תפקידה בפועל. הפער מבטא קונפליקט תפקיד, הנוצר כאשר לממלא התפקיד יש ציפיות שאינן עולות בקנה אחד עם דרישות התפקיד בפועל.

עוד

מדריכות תעסוקה במוסדות לטיפול ממושך: מאפיינים אישיים ותעסוקתיים וגורמי לחץ הקשורים לתפקיד

המחברת: דפנה הלפרין

תקציר:

רקע מדעי: קרוב ל-%3 מבני 65+ מאושפזים במוסדות לטיפול ממושך. איכות חייהם מושפעת מהטיפול הרפואי-סעודי, מפעילויות התעסוקה והפנאי ומיחסי הגומלין עם הצוות. הכשרתם של אנשי הצוות, עמדותיהם ואופי עבודתם משפיעים על אינטראקציה זו.

לפי נוהלי משרד הבריאות, יש לספק למאושפזים שירותי ריפוי בעיסוק

עוד

מאפיינים פסיכומטריים של הגרסה העברית לשאלון SHALOM לרווחה רוחנית

המחברים: נחום אלחי, יעקב בכנר, שרה כרמל

תקציר:

 

מטרות: על רקע התפתחות מחקר הרוחניות בעולם, ובפרט על רקע תהליך קידום התערבויות יישומיות לקידום הרווחה הרוחנית של אוכלוסיות מגוונות, גובר הצורך בכלי מחקר מתוקפים ומהימנים להערכת הרווחה הרוחנית.

עוד

הערכה רוחנית בתהליך הליווי הרוחני לקשישים

המחברת: עינת רמון

תקציר:

ליווי רוחני הוא מקצוע חדש יחסית. הזהות המורכבת שלו כמקצוע דתי בחו”ל, שעבר בישראל מהפך מהותי על ידי ‘חילונו,’ לעתים לא ברורה, הן משום היותו מקצוע חדש והן משום הגדרתו החדשה בישראל. מכל מקום, תפוצתו של המקצוע גדלה וכך גם גדלה שאלת היחס בין הצורך להעסיק מלווים רוחניים במוסדות הבריאות, הרווחה והחינוך השונים לבין המודעות הנתבעת מאנשי הצוות האחרים – רופאים, עובדים סוציאליים ואחיות – לצרכים הרוחניים של האדם שבו הם מטפלים. 

עוד

סיפורי חיים ותובנות של ניצולי שואה, המתוארים בעבודות נכדותיהם, סטודנטיות לסיעוד

המחברת: לורי גליק

תקציר:

המאמר סוקר עבודות של סטודנטיות בנושא השואה, שנכתבו כחלק אינטגרלי

מלימודי הסיעוד בקמפוס טל, המרכז האקדמי לב. במסגרת הלימודים בשנה א’, הסטודנטיות משתתפות בקורס “סוגיות במחשבת ישראל מנקודת מבטה של האחות”. בקורס זה נלמדים נושאים הקשורים להיבטים הפיזיים, הנפשיים-חברתיים והרוחניים של הטיפול באדם ובמשפחתו.

עוד