כל תקצירי המאמרים ב כרך מד, תשע”ז, 2017

הזדקנות ושימוש בשירותי בריאות

המחברים: סיגל נעים, אריאלה לבנשטיין, יהונתן למברגר ומרים הירשפלד

תקציר:

רקע: שיעור הזקנים היהודים המוגבלים בארץ עומד על 16% לעומת 31% בקרב הזקנים הערבים. מוגבלות מובילה לאבדן עצמאות, לעלייה בצריכת שירותי הבריאות ולעלויות גבוהות יותר של טיפולים רפואיים. בקרב קבוצות מיעוט באוכלוסייה קיים ניצול נמוך יותר של שירותי בריאות היות ולעתים קרובות, הבדלים תרבותיים אינם נלקחים בחשבון. היעדר רגישות לצורכי המיעוט האמור לצרוך את השירות, עשוי לגרום לפער בין הלקוחות הפוטנציאליים לבין השירות המוצע.

עוד

שירותי בריאות מקוונים לאוכלוסיית המבוגרים במכבי שירותי בריאות

המחברים:  אהובה אבן-זהר, אנג’לה עירוני ורון בן יצחק

תקציר:

מכבי שירותי בריאות, בדומה לקופות חולים אחרות, מציעה למבוטחיה שירותי בריאות מקוונים במגוון נושאים באמצעות המחשב והאינטרנט. לאור הגידול באוכלוסיית המבוגרים בארץ, מטרת המחקר הייתה לבדוק את עמדותיהם, את מידת השימוש של המבוגרים במחשב ובאינטרנט, וכן את מידת השימוש שלהם בשירותי הבריאות המקוונים. במחקר נבדקו שתי קבוצות גיל: קבוצת המחקר כללה מבוגרים מעל גיל 65 בחלוקה לשתי תת-קבוצות: גילאי 74-65 ובני 75 ומעלה. קבוצת ההשוואה כללה צעירים מעל גיל 45 בחלוקה לשתי תת-קבוצות: בני 54-45 ובני 64-55.

עוד

פעילות גופנית ואיכות חיים בקרב זקנים שבריריים המתגוררים בדיור מוגן בישראל

המחברים: עופר ישראל אטד ודפנה כספי

תקציר:

רקע: תסמונת השבריריות מתאפיינת בדעיכה מצטברת במערכות פיזיולוגיות רבות, ברגישות לגורמי לחץ ובסיכון מוגבר לפגיעות, לחולי ולמוות, ושכיחותה עולה מאוד עם העלייה בגיל. עקב שכיחותן הגבוהה של בעיות בריאותיות בגיל הזקנה, מצב הבריאות הופך למרכזי מאוד בהערכת איכות חייו של הזקן ובהרגשתו הכללית. למרות יתרונותיה המוכחים של הפעילות הגופנית לזקנים שבריריים, רבים מהם נמצאים בתת-תנועה או קרוב לכך.

עוד

חוסן ועמידות נפשיים – הזקן הישראלי מול האיומים על העורף האזרחי: לקחי מבצע “צוק איתן”

המחבר: אבי ביצור

תקציר:

התפיסה הרווחת, לפיה הזקנים הם שבריריים, חרדתיים ודיכאוניים ושמצבים מסוימים, בראשם מצבי דחק, לחץ, משבר ומצבי קיצון אחרים, עלולים להביא לקריסתם, עולה בקנה אחד עם הסטיגמות החברתיות בנוגע לזקנה. תפיסה זו מעסיקה את מחקרי הזקנה העוסקים באירועי חיים בעלי משמעות שלילית ולהשלכותיהם על חייהם של קשישים – אוכלוסייה שאינה בהכרח מגדירה עצמה כקש שניתן לשברו בנקל,

עוד

תפיסת האוטונומיה ושביעות רצון של אחיות העובדות במחלקות גריאטריות ובמחלקות פנימיות: האם יש קשר בין אלה לבין שיתוף אחיות בביקור רופאים?

המחברות: לאה קניאז’ישצ’א, סילביה קוטון ונילי טבק

תקציר

המאמר עוסק בקשר שבין שיתוף האחיות בביקור רופאים לבין שביעות הרצון מהעבודה ומהאוטונומיה בקרב אחיות העובדות מחלקות גריאטריות ופנימיות בביתי חולים בדרום הארץ.

מתוצאות המחקר עולה, כי קיים פער בין תפיסת האחות את תפקידה האידיאלי בביקור רופאים לבין ביצוע תפקידה בפועל. הפער מבטא קונפליקט תפקיד, הנוצר כאשר לממלא התפקיד יש ציפיות שאינן עולות בקנה אחד עם דרישות התפקיד בפועל.

עוד