כל תקצירי המאמרים ב כרך מג, מס’ 1

בריאות קשישים זכאי חוק סיעוד והקשר לאיכות חייהם וחיי ילדיהם המטפלים בהם

המחברים: שושי ורנר, חוה גולנדר ואריאלה לבנשטיין

תקציר:

כיום תוחלת החיים מתארכת ועולֶה שיעור הקשישים החולים ומוגבלי התפקוד שנזקקים לסיוע ולטיפול בביתם. כדי לקדם את  איכות חייהם, הם זקוקים למגוון של מענים הן ממקורות משפחתיים והן מגורמי סיוע פורמליים,

עוד

לדבר עם דמנציה: מאפיינים ודפוסים של תקשורת ייחודית

המחברת: דניאלה אריאלי

תקציר:

מאמר זה עוסק במאפייניה הייחודיים של תקשורת עם אנשים עם דמנציה. בעוד שמרבית הספרות על דמנציה מתארת אותה כמצב לא תקשורתי ביסודו ומתמקדת בהיבטים הקליניים של דמנציה ובהשלכותיהם על שיבושי התקשורת,

עוד

פרויקט הדרכת מטפלים ובני משפחה לשימוש במוזיקה בטיפול היומיומי באדם עם דמנציה

המחברים:  ד”ר אילת דסה ונתי בלום

תקציר:

השכיחות העולה של אנשים הלוקים בדמנציה, מעלה את מספרם של המטפלים הבלתי-פורמליים (בעיקר בני משפחה) והמטפלים הפורמליים במסגרת הבית והמוסד. מלבד הטיפול הסיעודי הנדרש במתן עזרה בביצוע פעילות יומיומית,

עוד

כללי אחריות ואתיקה מקצועית בייצוג משפטי של לקוחות זקנים: ההכרח במסגרת מאחדת

המחברת: מיטל סגל-רייך

תקציר:

ייצוג לקוחות זקנים מציב אתגר מקצועי ייחודי בפני עורכי הדין. הטענה בלב המחקר היא כי מוטלות על עורכי הדין חובות אקטיביות בייצוג לקוחות זקנים, וכי הם נדרשים למעורבות פעילה ולמודעות לסוגיות אופייניות בייצוגם.

עוד

צרכים דנטליים של קשישים נזקקים בישראל – ניתוח נתונים מתוכנית “חיוך מחדש”

המחברים: איילת ברג-ורמן, שלמה פ’ זוסמן ואבי ששון

תקציר:

רקע: טיפולי שיניים לקשישים אינם כלולים כיום בסל הבריאות, ורק מיעוט של קשישים נזקקים מקבלים טיפול שיניים במימון שירותי הרווחה. עם זאת, קבוצת הגיל הזו מתוכננת להיכלל בסל של חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

עוד