כל תקצירי המאמרים ב כרך מב, תשע”ה, 2015

ההיבטים האתיים של שימוש במערכת איכון לוויינית (GPS) למעקב אחר אנשים עם דמנציה: המלצות ליישום

המחברת: רות לנדאו ושירלי ורנר

תקציר:

רקע: אחת הבעיות השכיחות בהתמודדות עם שיטיון (דמנציה) היא בעיית הניידות מחוץ לבית. כיום יכולים אנשים עם דמנציה להיעזר בטכנולוגיות תומכות, כגון טכנולוגיות מתקדמות של איתור על ידי מערכת איכון לוויינית (GPS – Global Positioning System)

עוד