כל תקצירי המאמרים ב כרך מב, מס’ 3-4

לגופו של טופס: על הביורוקרטיה של טיפול במוסד סיעודי

המחברת: קרן מזוז

תקציר:

מטרות המחקר: השימוש והתיעוד בטפסים במסגרת מוסדות סיעודיים הם חלק בלתי נפרד מהטיפול עצמו. מחקר זה בוחן את ההיבט הביורוקרטי של הטיפול באמצעות תיאור אופני התיעוד ומילוי הטפסים על ידי אנשי הצוות וניתוח התוצאות החברתיות.

עוד

הקשר בין האופן בו מסופר סיפור החיים באמצעות צומתי חיים לבין זקנה מוצלחת ותפקידה המווסת של הנטייה הקוגניטיבית להתמקד במידע חיובי

המחברים: רבאב אבו אל הינא ויובל פלגי

תקציר

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את הקשר בין האופן שבו מסופר סיפור החיים באמצעות צומתי חיים לבין רמת הרווחה הסובייקטיבית

עוד

דמיון בתהליכי יצירה אמנותית כאסטרטגיית התמודדות עם עומס טיפול בקרב מטפלים עיקריים באנשים עם מחלת אלצהיימר

המחברות: גליה איזן ופרלה ורנר

תקציר:

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה במספר הקשישים בכלל והסובלים מדמנציה בפרט. מגמה זו כרוכה בעלייה במספר האנשים אשר ישמשו מטפלים עיקריים באנשים עם מחלת אלצהיימר שהיא השכיחה מבין מחלות הדמנציה. מכאן עולה הצורך לאתר דרכי התערבות לשם הפחתה

עוד

אחרית החיים בראי מגדרי: סיפוריהן של שלוש נשים מבוגרות המאובחנות כחולות דמנציה

המחברת: מרב גלבוע

תקציר:

המאמר עוסק בהיבטים מגדריים של שליטה ודיכוי המופעלים כלפי נשים שמאובחנות כסובלות מדמנציה. נשים מודרות אלו, המצויות בשולי החברה המערבית, מוצאות את עצמן גם בשולי העניין של המחקר האנתרופולוגי והחברתי שממעט לעסוק בהן ובחוויית הזקנה הנשית הפגיעה הזו.

עוד

השפעת שירה בקבוצת טיפול במוזיקה על כישורי שפה של חולי אלצהיימר במצב בינוני-מתקדם – מחקר משולב

המחברות: אילת דסה ודורית אמיר

תקציר:

עבודת מחקר זו בחנה את השפעת השירה על כישורי השפה של חולי אלצהיימר במצב בינוני-מתקדם של המחלה. המודל המחקרי שנבחר
הוא מחקר משולב של שיטת מחקר כמותית ושיטת מחקר איכותנית.

עוד