כל תקצירי המאמרים ב כרך מב, מס’ 2

הקשר בין עומס טיפול ואיכות חיים של צאצאים המטפלים בהוריהם לבין חברות ההורים ב”קהילה תומכת”

המחברת: אהובה אבן-זהר

תקציר:

רשת התמיכה הבלתי פורמלית של זקנים המתגוררים בבתיהם כוללת את הצאצאים המרגישים אחריות כלפי הוריהם. בנוסף לכך, קיימת רשת תמיכה פורמלית שכוללת תכנית של “קהילה תומכת” המספקת לחבריה מגוון שירותים.

עוד

הסבאות הגדולה: תפיסת תפקיד הסבים הגדולים והקשר לאיכות חייהם בהשוואה לסבים

המחברות: אהובה אבן-זהר ואילה (צורית) גארבי

תקציר:

עם העלייה בתוחלת החיים גדלה אוכלוסיית הזקנים והתופעה של ארבעה דורות במשפחה הפכה נפוצה. מטרת המחקר הייתה לבדוק מהי תפיסת התפקיד של סבים גדולים ביחס לניניהם והאם יש קשר בין משמעות הסבאות הגדולה

עוד

תרומתן של קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים

המחברים: איילת ברג-ורמן, מיכל לרון, טל ספלטר, שירלי רזניצקי וג’ני ברודסקי

תקציר:

רקע: כחלק מהמגמה של תמיכה בבני משפחה מטפלים, המוסד לביטוח לאומי, בשיתוף משרד הרווחה, רשויות מקומיות ועמותות בישראל, יזם ומימן מיזם של קבוצות תמיכה לבני משפחה המטפלים בזקנים סיעודיים,

עוד

הקשר בין צמיחה פוסט-טראומטית של ניצולי שואה לבין עמידות של בני הדור השני והשלישי

המחברים: תום שאשא-רובינשטיין, יובל פלגי ומירי כהן

תקציר:

המחקר הנוכחי בחן העברה בין-דורית של צמיחה פוסט-טראומטית ועמידות בקרב שלושה דורות במשפחות ניצולי השואה. מטרת המחקר הייתה להשוות את מידת הצמיחה הפוסט-טראומטית של ניצולי השואה

עוד

הקשר בין רמת דתיות למאפיינים פסיכולוגיים בקרב ניצולי שואה

המחברים: רות פרבשטיין, יובל פלגי, עמית שרירא ומנחם בן-עזרא

תקציר:

ניצולי שואה מתמודדים עם השפעותיה ארוכות הטווח של טראומת השואה לצד התמודדותם עם הזקנה והשלכותיה. המחקר מראה כי גם כיום, שבעים שנה לאחר השואה, מפגינים הניצולים פגיעות פיזית ומנטלית בעקבות הטראומה שחוו.

עוד