כל תקצירי המאמרים ב כרך מא, תשע”ד, 2014

“הזדקנות במקום”: מתאוריה למדיניות ולפרקטיקה

המחברת: אסתר יקוביץ

תקציר:

ההזדקנות המהירה של מדינות מערביות הניעה קובעי מדיניות ואנשי מקצוע לפתח מושגים, תכניות ושירותים המיועדים לתת מענה לצרכים השונים והמורכבים של האוכלוסיות הזקנות, ובעיקר זקנים שהם חולים כרוניים ומוגבלים בתפקודם.

עוד

הגישה ההוליסטית לטיפול: חמלה כאן ועכשיו

המחברות: מלכה עמיר מנדלבאום ועתר מילוא

תקציר:

מאמר זה עוסק בגישה ההוליסטית לטיפול בזקן הסיעודי המוגבל, שבבסיסה עומדת החמלה. תפיסת החמלה מורכבת מכמה היבטים, הקשורים למרכיבי האישיות של המטפל והזקן גם יחד. מטרת המאמר הנוכחי לבחון את ייחודה של דרך טיפול זו, על מאפינייה השונים, ו

עוד

חמלה וסיעוד: בין תאוריה למעשה

המחברות:בתיה טמיר ודניאלה אריאלי

תקציר:

מאמר זה הוא ניסיון ראשוני לברר את מקומה של החמלה בשיח על מהותו של מקצוע הסיעוד. נסקור את התפתחות התאוריות בסיעוד דרך שלוש תקופות. התקופה הראשונה, תקופת ראשיתו של הסיעוד המודרני, החל מאמצע המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20, תכונה כאן “תקופת הסיעוד הגופני”.

עוד

שחיקת החמלה (compassion fatigue): ביטויים, גורמי סיכון, מניעה וטיפול

המחברות:  אלינער פרדס ויוכי בן-נון

תקציר:

מטפלים שחשופים לסבל אנושי, לחולי, לאבדן ולטראומה, מתמודדים עם מגוון לחצים שהצטברותם יכולה להוביל לתופעה המכונה “שחיקת החמלה” (compassion fatigue). בהתחשב בהשלכותיה השליליות על איכות הטיפול ועל רווחתו של המטפל, חשוב לזהות את אפיוניה של שחיקת החמלה ואת גורמי הסיכון להתפתחותה.

עוד