כל תקצירי המאמרים ב כרך מא, תשע”ד, 2014

בדידותם של העובדים הסוציאליים לחוק ההגנה על חוסים

המחבר: מיכאל (מיקי) שינדלר

תקציר:

חוק ההגנה על חוסים התשכ”ו – 1966 הוא אחד מחוקי ההגנה שתכליתם בין השאר להגן על אנשים זקנים שאינם יכולים לדאוג לצורכי חייהם, כולל הגנה מפני התעללות, הזנחה והזנחה עצמית. לעובדים סוציאליים לחוק ההגנה על חוסים יש בהתאם לחוק סמכויות משפטיות רחבות הכוללות סמכות

עוד

עמדותיהם של זקנים כלפי מערכת החוק ובתי המשפט במדינת ישראל: סוגיות בנושא נגישות, אמון וגילנות

המחברות: מיכל סגל, שגית מור ושירה הנטמן

תקציר:

רקע: לנוכח הזדקנותה של החברה הישראלית עולה המודעות לחשיבותן של מערכות החוק והמשפט בכל הנוגע לשמירה על זכויותיהם של הזקנים בישראל ולשיפור מצבם.

מטרת המחקר: המחקר נועד לבדוק את עמדותיהם של זקנים  ביחס לנגישות מערכת החוק ובתי

עוד

היחס ללקוחות זקנים בקרב עורכי דין בישראל: עמדות וידע כלפי זקנים בקרב עורכי דין

המחברות:  איריס אונציק-הילברון, קרן אור-חן

תקציר:

החברה הישראלית מזדקנת ואחוז הזקנים בה צפוי לעלות משמעותית בשנים הבאות. מציאות זו מציבה אתגר לאוכלוסיית הזקנים בתחומים מגוונים ובכללם התחום המשפטי. בשנים האחרונות חלו שינויים ביחס החוק והמשפט לזקנים ולזכויותיהם. שינויים אלה מעלים שאלות משפטיות מקצועיות

עוד

הלקוח הזקן ומקומו ביחסי עורך דין-לקוח – על רקע שיח “המשפט והזקנה” החסר בדין המשמעתי ובכללי האחריות המקצועית של עורכי הדין בישראל

המחברת: מיטל סגל-רייך

תקציר:

ייצוג לקוחות זקנים מזמן אתגרים ייחודיים לעורך הדין המייצג, ולכן נדרשות מודעות ומיומנות בייצוגם. לא כל ייצוג של לקוח זקן כרוך באותן התמודדויות, אם כי יש מצבים שהם שכיחים יותר, המחייבים היכרות לצורך התמודדות ראויה באמות מידה מקצועיות גבוהות. עם זאת,

עוד

נהיגה בקרב בני 70 ומעלה בישראל, כהיבט של הזדקנות מוצלחת לאור תאוריית במ”פ (SOC), למשאבים, למשתנים ולצרכים

המחברת: יספה בן משה

תקציר:

תחום הנהיגה מאפשר בדיקה מעמיקה של הקשרים בין הצבת מטרות לשמירה על התפקוד ולמניעת אובדן תפקודי, לבין תחושת רווחה. אחד המודלים שטרם נבחן מחקרית ביחס לדפוסי ההסתגלות לנהיגה בזקנה בהקשר הישראלי,

עוד