כל תקצירי המאמרים ב כרך מא מס 1

הגישה ההוליסטית לטיפול: חמלה כאן ועכשיו

המחברות: מלכה עמיר מנדלבאום ועתר מילוא

תקציר:

מאמר זה עוסק בגישה ההוליסטית לטיפול בזקן הסיעודי המוגבל, שבבסיסה עומדת החמלה. תפיסת החמלה מורכבת מכמה היבטים, הקשורים למרכיבי האישיות של המטפל והזקן גם יחד. מטרת המאמר הנוכחי לבחון את ייחודה של דרך טיפול זו, על מאפינייה השונים, ו

עוד

חמלה וסיעוד: בין תאוריה למעשה

המחברות:בתיה טמיר ודניאלה אריאלי

תקציר:

מאמר זה הוא ניסיון ראשוני לברר את מקומה של החמלה בשיח על מהותו של מקצוע הסיעוד. נסקור את התפתחות התאוריות בסיעוד דרך שלוש תקופות. התקופה הראשונה, תקופת ראשיתו של הסיעוד המודרני, החל מאמצע המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20, תכונה כאן “תקופת הסיעוד הגופני”.

עוד

שחיקת החמלה (compassion fatigue): ביטויים, גורמי סיכון, מניעה וטיפול

המחברות:  אלינער פרדס ויוכי בן-נון

תקציר:

מטפלים שחשופים לסבל אנושי, לחולי, לאבדן ולטראומה, מתמודדים עם מגוון לחצים שהצטברותם יכולה להוביל לתופעה המכונה “שחיקת החמלה” (compassion fatigue). בהתחשב בהשלכותיה השליליות על איכות הטיפול ועל רווחתו של המטפל, חשוב לזהות את אפיוניה של שחיקת החמלה ואת גורמי הסיכון להתפתחותה.

עוד

חמלה בקרב עובדים סוציאליים המטפלים בזקנים שמאושפזים בשלהי חייהם

המחברות:רוני גאגין, שירי שנאן-אלטמן

תקציר:

טיפול בזקנים המאושפזים בבית חולים ומתן מענה לצורכיהם מחייבים ראייה טיפולית רב-מערכתית. לצד הטיפול הרפואי-סיעודי, החמלה הנה רגש נלווה ובלתי נפרד מהליך טיפול נכון מצד מטפלים באוכלוסייה זו,
אשר חשים אמפתיה למצבם התפקודי והרגשי של הזקנים ורוצים להקל או להפחית את סבלם.

עוד

מקומה של החמלה בטיפול

המחברות:מרים בריל ונורית נחמני

תקציר:

המאמר בוחן את ייחודה של החמלה כמרכיב מרפא בעבודה הטיפולית בעידן העכשווי. כדי לבודד את החמלה, דנו בה בנפרד ממושגים אחרים שיוחסו לה בעבר, כמו: רחמים, נחמה, סימפטיה ואמפתיה. להבדיל מאמפתיה, אך בזיקה אליה,

עוד