כל תקצירי המאמרים ב כרך ל, תשס”ד, 2003

פנאי, עבודה, לימודים והתנדבות: מגמות לאחר פרישה

כותבות: דליה סיון, פנינה סלע-כץ, דנה פאר

תקציר

על אף הגידול הניכר באחוז הזקנים באוכלוסייה בישראל, טרם נערך סקר מקיף המברר את תחומי הפעילות והעיסוק של זקנים לאחר הפרישה. במאמר ייסקרו ארבעה תחומי פעילות עיקריים העומדים בפני גמלאים עם פרישתם ממעגל העבודה

עוד

מניעים להשתתפות בפעילות גופנית בקרב מבוגרים בישראל

 כותבות: יעל נץ, שולמית רביב

תקציר

למרות היתרונות של הפעילות הגופנית שיעור המבוגרים העוסקים בה נמוך. כדי להבין את הסיבות לכך נבדקו המניעים של מבוגרים שבחרו לעסוק בפעילות גופנית לפי מין, גיל ורמת פעילות. במחקר השתתפו 379 מבוגרים (189 גברים ו- 190 נשים) בני 20-89 שחולקו

עוד

שעמום – סף הפנאי היוצר

 כותב: אלי כהן-ג’וור

תקציר

האדם חווה שעמום במצבים שונים, ואנשים שונים יכולים לפרש תחושה זו בדרכים שונות. בעולם הנורמטיבי שבו שולטת התרבות הקובעת חלוקה דיכוטומית בין זמן העבודה לבין זמן הבטלה, השעמום עורר חשדות רבים באשר לעתיד התפקוד היצרני של הפרט.

עוד

סקירה על הספר: בערוב היום: עיון ביצירות מאוחרות מאת ורון מירי (2000)

 כותבת: אביבה פריד

תקציר

הספר מציג ניתוח ספרותי מלומד של יצירות מאוחרות שכתבו יוצרים חשובים. מחברת הספר היא חוקרת ספרות המצהירה על כוונתה להאיר את עינינו בנושא ה”יצירה המאוחרת”.

עוד