כל תקצירי המאמרים ב כרך לט מס’ 3

תפיסת איכות החיים ורמת התמיכה החברתית של זקנים החברים במסגרת “קהילה תומכת” בתקופה של “שגרת חירום” בעיר שדרות

כותבים: ד”ר אהובה אבן-זהר וילנה ברשואר

תקציר:
המאמר מציג מחקר חלוץ שבדק את ההבדלים בתפיסת איכות החיים ורמת התמיכה החברתית של זקנים החברים במסגרת “קהילה תומכת” לעומת זקנים שאינם חברים בקהילה כזו. המחקר בוצע בעיר שדרות בתקופה של “שגרת חירום”

עוד

השיח הבין-דורי במעבר לדיור מוגן לזקנים

כותבים: : ד”ר ורדה גרין ופרופ’ ליאת איילון

תקציר:
המאמר מציג מחקר אודות מעבר של זקנים לדיור מוגן למבוגרים, שמציע יחידת מגורים עצמאית וברמה גבוהה במסגרת בטוחה ומוגנת. מעבר בגיל המבוגר הוא צעד דרמטי עבור הזקן והמחקר בא לבחון את תהליך קבלת ההחלטה,

עוד

הזדקנות וטכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT) – מה משפיע על העמדות כלפי מחשבים?

כותבים: עירית ששון, אסתי גרינבאום ואודי גוברין

תקציר:
עולם הטכנולוגיה שתופס חלק הולך וגדל בחיינו, לא פוסח גם על האוכלוסייה המבוגרת בישראל. מכשירים ואמצעים ממוחשבים שמותאמים לגיל הוצעו כמקורות אפשריים לשיפור איכות החיים של הקשישים ותרומה בהיבטים בריאותיים,

עוד

מפגש עם ילדים כאמצעי להתמודדות עם אימת המוות האישי בקרב קשישים

כותבים: ארז יעקובי

תקציר:
מטבע הדברים, קשישים נחשפים לנושא המוות בתדירות גבוהה יחסית. מחקרים שונים הראו כי לבולטות המוות צפויות להיות השפעות שליליות על שביעות הרצון של קשישים מחייהם ועל רווחתם הנפשית.

עוד

פעילות המועצה הלאומית לגריאטריה בשנים 2011-2010

כותבים: פרופ’ יעקב מנצ’ל, גב’ גרסיאלה ביל-כהן, גב’ עדי טננבוים

תקציר:
במסגרת משרד הבריאות פועלות שמונה-עשרה מועצות לאומיות בתחומים שונים של מערכת הבריאות. המועצות הלאומיות הנן גופים מקצועיים, רב-מערכתיים,

עוד