כל תקצירי המאמרים ב כרך לט , תשע”ב, 2012

בחינה ראשונית של המאפיינים הפסיכומטריים בגרסה המקוצרת בעברית של שאלון נטל הטיפול של זריט

כותבים: יעקב בכנר וליאת איילון

תקציר:
מטרות: על רקע העלייה החדה במספרם של האנשים הסובלים מליקויים קוגניטיביים וגופניים, הפכה הערכת נטל הטיפול מקובלת הן במחקרים שעוסקים בטיפול והן בפרקטיקה הקלינית.

עוד

גורמים מסבירים להבדלים מגדריים במצוקה נפשית בקרב בני משפחה המטפלים בזקנים

כותבים: ורדה סוסקולני

תקציר:
בחלק הראשון של המאמר סקירת הספרות המדעית על הבדלים מגדריים בקרב בני משפחה המטפלים בזקנים. המחקרים מצביעים באופן עקבי על רמות גבוהות יותר של מצוקה נפשית בקרב נשים,

עוד

צריכת המזון והמצב התזונתי של קשישים המטפלים בבני משפחה מאושפזים

כותבים: יעל כץ, מיכל מאירסון, עדי דובדבני, יוליה חייקין, הלל ורדי ודנית שחר(

תקציר:
רקע: מטפלים (caregivers) קשישים, המטפלים בבני משפחתם, הם אוכלוסייה פגיעה שנמצאת בסיכון להידרדרות תזונתית, גופנית ונפשית. צריכת המזון והמצב התזונתי של המטפלים הקשישים, כחלק ממצב בריאותם, כמעט שלא נחקרו.

עוד

תפיסת איכות החיים ורמת התמיכה החברתית של זקנים החברים במסגרת “קהילה תומכת” בתקופה של “שגרת חירום” בעיר שדרות

כותבים: ד”ר אהובה אבן-זהר וילנה ברשואר

תקציר:
המאמר מציג מחקר חלוץ שבדק את ההבדלים בתפיסת איכות החיים ורמת התמיכה החברתית של זקנים החברים במסגרת “קהילה תומכת” לעומת זקנים שאינם חברים בקהילה כזו. המחקר בוצע בעיר שדרות בתקופה של “שגרת חירום”

עוד