כל תקצירי המאמרים ב כרך לח מס’ 2-3

גילויי גילנות בקהילה ההומו-לסבית בישראל

המחברים: ארנה מרי-אש וישראל (איסי) דורון

ת ק צ י ר

מאמר זה מציג מחקר העוסק במשמעות ההזדקנות עבור האוכלוסייה ההומו-לסבית המזדקנת בישראל ובגילנות שאוכלוסייה זו חווה. ההומוסקסואלים והלסביות הם פלח ייחודי בתוך האוכלוסייה המזדקנת,

עוד

גורמים המנבאים ביצוע אומדן כאב על ידי אחיות במוסדות לטיפול ממושך

המחברים: מירב בן נתן, מורין אנטלי, אנה אדמנקו ורונית הר נוי

תקציר

רקע: כאב כרוני בקרב קשישים במוסדות הוא בעיה רפואית שכיחה המתאפיינת בתת-אבחון ובתת-טיפול. מרכיב מפתח של ניהול הכאב ביעילות הוא ביצוע אומדן כאב בקרב קשישים. המחקרים מתארים בעייתיות רבה בביצוע אומדן זה על ידי אחיות.

עוד

גילנות בישראל ובאירופה: ממצאים ראשוניים מתוך הסקר החברתי האירופי (ESS)

המחברים: ישראל (איסי) דורון, ליאת איילון, שרון שיוביץ-עזרא, אהוד בודנר, נואית ענבר, חיה קורן, חוה גולנדר,  חיים חזן,  שרה כרמל, שרה אלון, ג’ני ברודסקי, אביבה גולדברג

תקציר

גילנות כמושג מדעי היא מושג צעיר יחסית. מאז שהגה אותו פרופ’ בטלר לקראת שלהי שנות השישים של המאה העשרים, השתכללה ההבנה של תופעת הגילנות והעמיקה על רקע התגברות המחקר האמפירי והעניין התיאורטי בתחום.

עוד

סקירת כלים למדידה עקיפה של גילנות באמצעות תיאורי מקרה בקרב אנשי מקצועות הבריאות

המחברים: שרון שיוביץ-עזרא, איה בן-הרוש, ישראל (איסי) דורון, ליאת איילון, חוה גולנדר, שרה אלון וארתור ליבוביץ

תקציר

גילנות נמדדת בספרות המחקרית בשלוש דרכים מקובלות: בחינת היקף הידע אודות האוכלוסייה הזקנה, מדידת עמדות ביחס לאנשים זקנים ומדידה של התנהגות גילנית. מבין דרכים אלו, מדידת מרכיב העמדות היא הדרך השכיחה ביותר למדידת גילנות.

עוד

מקורות הגילנות בקרב זקנים וצעירים

המחבר: אהוד בודנר

תקציר

גילנות (ageism) קיימת בתרבויות רבות ומתקיימת במצבים חברתיים שונים לאורך כל מעגל החיים. סקירה זו מנתחת את מקורות הגילנות וביטוייה בקרב צעירים וזקנים, על פי שתי תיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה החברתית: “תיאוריית ניהול האימה” (TMT – Terror Management Theory) ו”תיאוריית הזהות החברתית” (SIT – Social Identity Theory).

עוד