כל תקצירי המאמרים ב כרך לח, תשע”א, 2011

השפעת הסביבה החברתית על ביצוע מטלות קוגניטיביות אצל זקנים: השפעת קהל אוהד על המטלה – ספירה לאחור בקפיצות של שבע

הכותבים: יפעת פארן ,  ניצה דוידוביץ,  צבי דוולצקי, שרית קטשווילי, אגם מרום, ירדן קדר,  עדי ירון, דורית בן שלום

תקציר:

  הראו כי נבדקים מיטיבים לבצע (Butler and Baumeister, 1999)בטלר ובוימיסטר 

מטלות שדורשות מיומנות בנוכחות קהל ניטרלי  יותר מאשר בנוכחות קהל אוהד. לדעתם, תופעה זו נובעת מאימוץ אסטרטגיה

עוד

: תוכנית “קהילה תומכת”: דפוסי שימוש, צרכים, שביעות רצון ותרומת התוכנית לחבריה

הכותבים: איילת ברג-ורמן, ג’ני ברודסקי, זהר גזית

תקציר:

“קהילה תומכת” היא תוכנית ייחודית שנועדה לאפשר לזקנים להתגורר בביתיהם, תוך שמירה על איכות חייהם. התוכנית מהווה רכיב נוסף במערך השירותים בקהילה ומספקת מענה לצרכים שאין להם מענה הולם במסגרת אחרת.

עוד

העמותות המקומיות למען הזקן בישראל – מאפיינים עיקריים, גיוס תרומות והפעלת מתנדבים

הכותבים: יצחק בריק ומרים גרינשטיין

תקציר:

מאמר זה עוסק בתרומתן הייחודית של העמותות המקומיות למען הזקן בישראל, תוך התמקדות במאפייניהן, בגיוס תרומות, באיתור מתנדבים ובהפעלתם. קיימות בארץ 124 עמותות למען הזקן, שרובן הוקמו על ידי אשל.

עוד

גילויי גילנות בקהילה ההומו-לסבית בישראל

המחברים: ארנה מרי-אש וישראל (איסי) דורון

ת ק צ י ר

מאמר זה מציג מחקר העוסק במשמעות ההזדקנות עבור האוכלוסייה ההומו-לסבית המזדקנת בישראל ובגילנות שאוכלוסייה זו חווה. ההומוסקסואלים והלסביות הם פלח ייחודי בתוך האוכלוסייה המזדקנת,

עוד