כל תקצירי המאמרים ב כרך לז, תש”ע, 2010

התוכניות הראשונות בישראל לתואר שני בגרונטולוגיה

המחברות: שרה כרמל  ואריאלה לבנשטיין  

תקציר

האוכלוסייה בישראל, בדומה לאוכלוסייה במדינות מפותחות אחרות, מזדקנת בקצב מהיר. מהפכה דמוגרפית זו מציבה אתגרים חדשים בפני החברה בישראל. במאמר זה אנו מתארות את הרקע להזדקנות האוכלוסייה, הצרכים החדשים,

עוד

“בית המשפט האתי”: על הוראת אתיקה וזיקנה באמצעות סיפורי אירועים ומשחקי תפקידים

המחבר: ישראל (איסי) דורון

תקציר

הזדקנות האוכלוסייה, ההתקדמות המדעית-טכנולוגית והתפתחות הדיסציפלינה הגרונטולוגית הביאו עימן את הצורך להתמודד עם סוגיות אתיות שלא היו מוכרות בעבר. אתיקה, במובן של פילוסופיה של המוסר,

עוד