כל תקצירי המאמרים ב כרך לז מס’ 2-3 – הוראה וזיקנה חלק ב

הקליניקה הסוציו-משפטית כמודל הוראה להתערבות בין-מקצועית עם קשישים

הכותבים: דנה פרילוצקי, תמר דרויש, אפרת ונקרט ורונית הרמתי אלפרן

תקציר

המאמר מתאר מודל של שיתוף פעולה בין סטודנטים משתי פרופסיות – עבודה סוציאלית ומשפטים – בהתנסות עם קשישים במסגרת לימודים בקליניקה סוציו-משפטית באוניברסיטת חיפה, בשנים 2008-2004. התוכנית,

עוד

הוראת הפרקטיקום בלימודי הגרונטולוגיה

הכותבים: יצחק בריק ומירי יבין

תקציר

מאמר זה מתאר את תוכניות הלימוד בתחום היישומי — פרקטיקום — כפי שהתפתחו במסגרת החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה. שילוב לימודי הפרקטיקום בתוכנית הלימודים של החוג לגרונטולוגיה בוצע לראשונה בשנת הלימודים תשס”ד.

עוד