כל תקצירי המאמרים ב כרך לז מס’ 2-3 – הוראה וזיקנה חלק ב

תוכניות הכנה לקראת פרישה מעבודה: תמונת מצב והרהורים על העתיד

הכותבת: עירית רגב

תקציר

פרישה מעבודה נחשבת לאחד האירועים המרכזיים בחיינו, נקודת מפנה המסמלת מעבר לתקופה חדשה, רבת שנים, אשר מצריכה אורח חיים שונה מתקופות קודמות. למעבר זה יש השלכות על מכלול החיים של הפורש ומשפחתו.

עוד

הכשרת מתנדבים להפעלת תוכניות קידום בריאות לקשישים — מסלול להזדמנות אישית ותרומה לקהילה

הכותבת: יוספה בן משה

תקציר

הפעילות בקידום בריאות מושתתת על גישה מערכתית פרו-אקטיבית להשגת בריאות טובה יותר, המעודדת השתתפות והעצמה של פרטים וקהילות. אחת הדרכים להפצת מסרים ושירותים בקידום בריאות בזיקנה

עוד

הכשרת מתנדבים קשישים לתפקידי ייעוץ וסיוע לקשישים במסגרת המוסד לביטוח

הכותבות: ורה שלום וחוה גולנדר

תקציר

הפעלה של מערך מתנדבים בארגונים חברתיים מסייעים דורשת תכנון שיטתי ומקיף לגבי התפקידים שהמתנדבים ימלאו, דרכי הגיוס וההכשרה לתפקיד וכן דרכי ההוקרה והתגמול. האגף לייעוץ לקשיש הקים לפני כארבעים שנה מערך מתנדבים

עוד

הכשרת בקרים במסגרת חוק ביטוח סיעוד

הכותבת: מרים בר גיורא

תקציר

הפרטת שירותי טיפול הבית לקשישים מוגבלים באמצעות מיקור חוץ (outsourcing) נעשתה מקובלת בארצות מערביות שונות. הדבר הצריך בניית מערכת בקרה שבה יוגדרו תפקידי הבקרים ודרישות ההכשרה כדי להבטיח את איכות הטיפול הניתן לקשישים.

עוד

פקידי סעד לחוקי הגנה על זקנים – החשיבות שבהכשרתם לביצוע התפקיד

הכותבת: שרה אלון

תקציר

המאמר מתאר תוכנית להכשרת פקידי סעד לחוקי הגנה על זקנים. פקיד סעד הוא עובד סוציאלי כשיר שעבר הכשרה מיוחדת ומונה על פי חוק (חוק שירותי הסעד, 1958) המאפשר לו התערבות סמכותית וכפיית דרכי טיפול כדי להגן על אוכלוסיות בסיכון.

עוד