כל תקצירי המאמרים ב כרך לז מס’ 1 – הוראה וזיקנה חלק א

“אנתרופולוג על המאדים”: הזמנה למבוי הסתום של חקר הזיקנה

המחבר: חיים חזן

 תקציר

המאמר מבקש להציב אתגר אפיסטמולוגי בפני לומדי וחוקרי זיקנה דרך הצגת המקרה של זיקנה מופלגת כעדות לכשל ביצירת דיאלוג משמעותי בין חוקרים לנחקרים. הטענה המועלית במאמר מבוססת על ניתוח מעמדו המיוחד של הזקן כאחר אולטימטיבי,

עוד

הבניית הידע: פרדיגמה חדשה לחינוך גרונטולוגי

המחברים: אריאלה לבנשטיין  ושרה כרמל

תקציר

מוסדות חינוכיים מגשרים בין ההסתגלות החברתית שדורשים אתגרי ההזדקנות הגלובלית לבין השינויים החברתיים והבריאותיים הנובעים מהם. פיתוח ידע ותוכניות לימוד בגרונטולוגיה הוא אחד האמצעים החיוניים להגברת המודעות של הציבור

עוד

לימודים אקדמיים בגרונטולוגיה: סוגיות ואתגרים

המחברת: אסתר יקוביץ

תקציר

הזדקנות האוכלוסייה והגידול המהיר בשיעור הזקנים בחברה יצרו הכרח להכשיר אנשי מקצוע בתחום. המאמר דן בשני המודלים העיקריים להוראת הגרונטולוגיה במסגרת לימודים לתואר אקדמי: המודל המשולב-התמחותי,

עוד

סטודנטים חוקרים בגרונטולוגיה: סקירת מחקרי סטודנטים בתחום הזיקנה בין השנים 2009-1967

המחברת: מירי כהן

תקציר

גרונטולוגיה, כמו דיסציפלינות אחרות, מתבססת על מחקר להגדלת הידע ולהכשרת מאגר של חוקרים המיומנים בחקר הנושא ובשיטות המחקר הייחודיות לו. סקירת מחקרים תקופתית מאפשרת לזהות במה מתמקדים המחקרים הקיימים

עוד

הוראת הרפואה הגריאטרית בישראל: הישגים ואתגרים

המחבר:  ארתור ליבוביץ

תקציר

מאמר זה סוקר את הוראת הגריאטריה בישראל בשלוש רמות: ההוראה לסטודנטים לרפואה, הכשרת המתמחים וההשתלמויות לרופאי הקהילה. הניסיון הישראלי חיובי ומצטיין בכך שגריאטריה מוכרת כמקצוע רפואי העומד ברשות עצמו,

עוד