כל תקצירי המאמרים ב כרך לז, תש”ע, 2010

משמעות התמיכה בעובדים המטפלים בהורים זקנים בעיני מעבידיהם

המחברים: מירי יעביץ וישראל דורון

 תקציר

מאמר זה מציג מחקר העוסק במשמעות שמעניקים מעבידים לתמיכה הניתנת לעובדים שמטפלים בהוריהם הזקנים. התופעה של בני משפחה עובדים שמטפלים בהורים זקנים היא תופעה נפוצה, שככל הנראה תלך ותתרחב בעתיד

עוד

מבט על שירות “קהילה תומכת” לזקנים: הקשר בין חברות בקהילה תומכת לבין השתתפות זקנים בפעילות במועדון חברתי

המחברת: אהובה אבן-זהר

תקציר

קהילה תומכת היא תוכנית לזקנים שמספקת לחבריה סל שירותים, כגון שירות של אב קהילה, לחצן מצוקה, שירותים רפואיים ופעילות חברתית. מאמר זה סוקר ממצאי סקר שנערך במטרה לבחון את הקשר בין החברות בקהילה

עוד

מטפלים בקו החזית: דרכי התערבות לתמיכה במטפלים בקשישים בעיתות מלחמה

המחברות: ליאורה בר-טור ושירה הנטמן

תקציר

 ריבוי מצבי החירום כתוצאה מאירועי מלחמה וטרור מחייב היערכות מובנית העונה על צורכי הקהילה והמטפלים כאחד. התמיכה במטפלים מקצועיים בזקנים בעיתות חירום היא סוגיה מרכזית ומהותית בתהליך התכנון והביצוע של תוכניות התערבות בקהילה.

עוד

טיפולוגיה חדשנית של מהות השעמום בכלל והשעמום בקרב קשישים בפרט

המחברת: ענת רפופורט

תקציר

מאמר זה עוסק במהות השעמום. הוא יוצא מנקודת הנחה שהשעמום אינו מושג חד-ערכי, אלא מושג מורכב, מרובד ובעל פנים רבות. המאמר הוא בין-תחומי באופיו ומשלב בתוכו גרונטולוגיה, פילוסופיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה.

עוד

עמדות, רמת הידע ומידת החשיפה לזקנים של סטודנטים לרפואה

המחברות: עמית פורת ופרלה ורנר

תקציר:

רקע: רופאים ממרבית ההתמחויות מטפלים בחלק ניכר מזמנם בחולים זקנים. יש להניח כי טיפול מיטבי לזקן מושפע במידה רבה מהידע ומהעמדות של הרופאים כלפי הזקנים, ידע ועמדות שנרכשו במהלך לימודי הרפואה.

מטרות: מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את הקשרים בין הידע, העמדות והחשיפה של סטודנטים לרפואה כלפי זקנים.

עוד