כל תקצירי המאמרים ב כרך לו, תשס”ט, 2009

המשגתה ומדידתה של תופעת הפעלתנות בתקופת הזיקנה

המחברים: שרון שיוביץ-עזרא

תקציר:

פעילות בתקופת החיים המאוחרת הינה נושא למחקרים ולמאמרים רבים בגרונטולוגיה חברתית. עם זאת, אופן הגדרתה ובעיקר אופן מדידתה שונים ממחקר למחקר, לעיתים אף במידה ניכרת. בשל אי-האחידות,

עוד

הזנחה של זקנים – היבטים עיוניים, חוקיים ומעשיים

המחברים: שרה אלון וישראל (איסי) דורון

תקציר:

התעללות בזקנים והזנחתם הן בעיות חברתיות רחבות היקף ובעלות היבטים ייחודיים. להזנחה, להבדיל משאר סוגי ההתעללות, יש מאפיינים המציבים אתגרים בתחום הגדרת התופעה, היכולת לזהותה ודרכי ההתערבות הרצויות.

עוד

מי ‘גומר את החודש’? רווחה כלכלית סובייקטיבית בגיל המבוגר בישראל

המחברים: הווארד ליטווין ואליהו ספיר

תקציר:

במחקר זה נבחנו הערכותיהם הסובייקטיביות של בני 50+ בישראל לגבי מצבם הכלכלי האישי, על בסיס נתוני סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה האירופי (SHARE). המדגם כלל נתונים של כאלפיים מרואיינים ישראליים,

עוד

מדידת איכות החיים בקרב אוכלוסיית בני הגיל המבוגר בישראל: קבוצות מיקוד

המחברים: יורם בן יעקב, טל נרקיס-גז, מריאן אמיר ורחל לב-ויזל

תקציר:

המאמר הנוכחי נועד לבדוק מהם הממדים המרכיבים את איכות החיים של בני הגיל המבוגר. במסגרת מחקר בינלאומי שנוהל בו-זמנית בעשרים וארבעה מרכזים במדינות שונות, בחסותו של ארגון הבריאות העולמי,

עוד

גורמים המנבאים חרדת מוות ומיתה בקרב זקנים בישראל

המחברים: פנינה (פיצי) רון

תקציר:

רקע. המוות הוא נושא שמעסיק בני-אדם בקבוצות גיל שונות, ונראה כי בגיל הזיקנה שכיחות ההתעסקות בנושא המוות גדלה. הקרבה למוות עשויה ליצור חרדות הן סביב נושא החידלון והן סביב נושא תהליך המיתה.

עוד