כל תקצירי המאמרים ב כרך לו, תשס”ט, 2009

חוק, משפט וניצול כלכלי של הזקנים בישראל: האם יש צורך בהטלת חובת דיווח על הבנקים?

המחברים: מיכאל (מיקי) שינדלר, דוד אולמן, ישראל (איסי) דורון

תקציר:

ניצול כלכלי של זקנים הינו אחד המרכיבים המרכזיים בתופעת ההתעללות בזקנים והזנחתם. במציאות לובשת תופעת הניצול הכלכלי פנים רבות וכוללת קשת מגוונת של אירועים ופעולות, החל מהפעלת לחץ על זקנים לשנות את צוואתם,

עוד

הקשר בין דיווח עצמי של קשישים על התעללות, זיהוי סימני התעללות וסיכון גבוה להתעללות

המחברים: מירי כהן, שרה הלוי-לוין, רוני גאגין, גדעון פרידמן

 תקציר:

מטרת המחקר היתה להעריך ולהשוות שלושה סוגי כלים לזיהוי התעללות בקרב קשישים: שאלות ישירות לשם חשיפת התעללות אם זו קיימת, זיהוי סימנים של התעללות והערכת סיכון גבוה להתעללות.

עוד

הסקר הארצי הראשון בתחום התעללות בזקנים והזנחתם, כמסד נתונים וכמנוף לשינוי

המחברים: אריאלה לבנשטיין, צבי איזיקוביץ, טובה בנד וינטרשטיין וגיא אנוש

תקציר:

מאמר זה דן בממצאי הסקר הארצי הראשון לגבי התעללות בזקנים והזנחתם, שנערך בישראל במהלך השנים 2004-2003 (במימון אשל – האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל  והמוסד לביטוח לאומי).

עוד

השפעת פעילות גופנית, תזונה ותוספים על מסת השריר של הקשיש – סקירת ספרות

המחברים: אלדד וקסלר, יצחק מלצר ויעקב בכנר

תקציר:

מסת השריר ואיכות חלבוני השריר נוטות לרדת במהלך ההזדקנות. תופעה זו נקראת סרקופניה. עדויות מחקריות מצביעות על קשר בין סרקופניה לבין ירידה בתפקוד הגופני ובאיכות החיים. הירידה במסת השרירים היא תוצאה של חוסר שימוש,

עוד

מימון וארגון הטיפול הממושך בישראל – סוגיות וקווים לרפורמה

המחברים: דב צ’רניחובסקי ומיכל קורא

תקציר:

בישראל קיימת מערכת ענפה של הסדרים לטיפול ממושך (ט”מ) במימון פרטי וציבורי. אולם הסדרים אלה מורכבים ואינם מבטאים גישה מערכתית מוסדרת, כזו שעונה בצורה יעילה ושוויונית על צרכים קיימים ועל אלה המתפתחים בקצב ובהיקף שהמדינה לא ידעה בעבר.

עוד