כל תקצירי המאמרים ב כרך לו מס’ 2-3 – התעללות בזקנים והזנחתם

חוק, משפט וניצול כלכלי של הזקנים בישראל: האם יש צורך בהטלת חובת דיווח על הבנקים?

המחברים: מיכאל (מיקי) שינדלר, דוד אולמן, ישראל (איסי) דורון

תקציר:

ניצול כלכלי של זקנים הינו אחד המרכיבים המרכזיים בתופעת ההתעללות בזקנים והזנחתם. במציאות לובשת תופעת הניצול הכלכלי פנים רבות וכוללת קשת מגוונת של אירועים ופעולות, החל מהפעלת לחץ על זקנים לשנות את צוואתם,

עוד

הקשר בין דיווח עצמי של קשישים על התעללות, זיהוי סימני התעללות וסיכון גבוה להתעללות

המחברים: מירי כהן, שרה הלוי-לוין, רוני גאגין, גדעון פרידמן

 תקציר:

מטרת המחקר היתה להעריך ולהשוות שלושה סוגי כלים לזיהוי התעללות בקרב קשישים: שאלות ישירות לשם חשיפת התעללות אם זו קיימת, זיהוי סימנים של התעללות והערכת סיכון גבוה להתעללות.

עוד

הסקר הארצי הראשון בתחום התעללות בזקנים והזנחתם, כמסד נתונים וכמנוף לשינוי

המחברים: אריאלה לבנשטיין, צבי איזיקוביץ, טובה בנד וינטרשטיין וגיא אנוש

תקציר:

מאמר זה דן בממצאי הסקר הארצי הראשון לגבי התעללות בזקנים והזנחתם, שנערך בישראל במהלך השנים 2004-2003 (במימון אשל – האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל  והמוסד לביטוח לאומי).

עוד