כל תקצירי המאמרים ב כרך לו מס’ 2-3 – התעללות בזקנים והזנחתם

טיפול ומניעת התעללות בזקנים והזנחתם — המקום שבו הידע והפרקטיקה נפגשים

המחברים: שרה אלון ואיילת ברג-ורמן

תקציר:

המאמר הנוכחי יתאר מיזם ייחודי לטיפול ומניעת התעללות בזקנים והזנחתם שהופעל בשלוש רשויות מקומיות (באר שבע, בת ים ועפולה), בין השנים 2008-2005. המאמר יתמקד בהצגת ממצאי מחקר הערכה שליווה את יישומו של המיזם.

עוד

עמדות מטפלים במסגרות לטיפול ממושך כלפי התעללות בזקנים

המחברים:  שירי שנאן-אלטמן ומירי כהן

 תקציר:

 רקע: המודעות המקצועית והחברתית לתופעת ההתעללות בזקנים בישראל החלה בשנים האחרונות לעלות לסדר היום הציבורי. יחד עם זאת, רק מחקרים מעטים בחנו עמדות כלפי התופעה בקרב עובדים במוסדות לטיפול ממושך,

עוד

תגובותיו הרגשיות של הציבור הרחב כלפי מתעלל היפותטי באדם זקן

המחברים: פרלה ורנר, צבי איזיקוביץ, אלי בוכבינדר

תקציר:

המטרה: מחקר זה בוחן את תגובותיו הרגשיות של הציבור הרחב כלפי מתעלל היפותטי שפוגע באשה זקנה.

מתודולוגיה: המחקר התבצע באמצעות ראיונות פנים אל פנים עם 168 מבוגרים (גיל ממוצע 60) תוך שימוש במתודולוגיית תיאור מקרה .Vignette  הוצג תיאור מקרה של אשה זקנה שכביכול עוברת התעללות.

עוד

להזדקן יחד בצל אלימות: דפוסי אינטראקציה זוגית ואלימות אינטימית בזיקנה

המחברת: ד”ר טובה בנד וינטרשטיין

תקציר:

 מטרת המחקר:  מטרות מחקר זה הן לתאר ולנתח את החוויה של חיים בכלל והזדקנות בפרט של בני זוג בצל אלימות אינטימית לאורך שנים. כיצד האלימות התפתחה והשתרשה? איך הגיל והאלימות פועלים ומשתנים במהלך השנים ומשפיעים על הזוגיות?

עוד

גורמים פסיכו-חברתיים להתעמרות בקשישים במוסדות לטיפול ממושך בישראל

המחברים: מירב בן נתן, אריאלה לבנשטיין וצבי איזיקוביץ

תקציר: 

מטרת המחקר: לבחון ולנתח את המשתנים המרכזיים המשפיעים על הפגנת התנהגות מתעמרת נגד קשישים באשפוז מוסדי ממושך, ולבדוק האם באמצעות השילוב של שתי מסגרות תיאורטיות – המודל המושגי לניבוי הגורמים

עוד