כל תקצירי המאמרים ב כרך לו מס’ 1

השפעת פעילות גופנית, תזונה ותוספים על מסת השריר של הקשיש – סקירת ספרות

המחברים: אלדד וקסלר, יצחק מלצר ויעקב בכנר

תקציר:

מסת השריר ואיכות חלבוני השריר נוטות לרדת במהלך ההזדקנות. תופעה זו נקראת סרקופניה. עדויות מחקריות מצביעות על קשר בין סרקופניה לבין ירידה בתפקוד הגופני ובאיכות החיים. הירידה במסת השרירים היא תוצאה של חוסר שימוש,

עוד

מימון וארגון הטיפול הממושך בישראל – סוגיות וקווים לרפורמה

המחברים: דב צ’רניחובסקי ומיכל קורא

תקציר:

בישראל קיימת מערכת ענפה של הסדרים לטיפול ממושך (ט”מ) במימון פרטי וציבורי. אולם הסדרים אלה מורכבים ואינם מבטאים גישה מערכתית מוסדרת, כזו שעונה בצורה יעילה ושוויונית על צרכים קיימים ועל אלה המתפתחים בקצב ובהיקף שהמדינה לא ידעה בעבר.

עוד

המשגתה ומדידתה של תופעת הפעלתנות בתקופת הזיקנה

המחברים: שרון שיוביץ-עזרא

תקציר:

פעילות בתקופת החיים המאוחרת הינה נושא למחקרים ולמאמרים רבים בגרונטולוגיה חברתית. עם זאת, אופן הגדרתה ובעיקר אופן מדידתה שונים ממחקר למחקר, לעיתים אף במידה ניכרת. בשל אי-האחידות,

עוד

הזנחה של זקנים – היבטים עיוניים, חוקיים ומעשיים

המחברים: שרה אלון וישראל (איסי) דורון

תקציר:

התעללות בזקנים והזנחתם הן בעיות חברתיות רחבות היקף ובעלות היבטים ייחודיים. להזנחה, להבדיל משאר סוגי ההתעללות, יש מאפיינים המציבים אתגרים בתחום הגדרת התופעה, היכולת לזהותה ודרכי ההתערבות הרצויות.

עוד

מי ‘גומר את החודש’? רווחה כלכלית סובייקטיבית בגיל המבוגר בישראל

המחברים: הווארד ליטווין ואליהו ספיר

תקציר:

במחקר זה נבחנו הערכותיהם הסובייקטיביות של בני 50+ בישראל לגבי מצבם הכלכלי האישי, על בסיס נתוני סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה האירופי (SHARE). המדגם כלל נתונים של כאלפיים מרואיינים ישראליים,

עוד