כל תקצירי המאמרים ב כרך לו, תשס”ט, 2009

פחדים והתממשותם: חוויותיהם של קשישים ובני משפחותיהם מהחיים עם עובדים זרים המטפלים בקשישים

מחברת: ליאת איילון

תקציר

מטרות: עובדים זרים ממדינות מתפתחות המטפלים בקשישים בביתם הפכו לתופעה כלל עולמית בעשורים האחרונים. מחקר זה בוחן את הקשיים הכרוכים בטיפול בבית בידי עובד זר מנקודת המבט של קשישים ובני משפחתם.

עוד

מודרניזציה ומסירות ילדים להוריהם הקשישים בחברה הערבית בישראל

מחבר: רביע חלאילה

תקציר

המחקר הנוכחי בחן את הגורמים שעומדים מאחורי תופעת המסירות של ילדים בוגרים להוריהם הזקנים בתנאים של שינוי חברתי. הבדיקה התבצעה באוכלוסייה הערבית בישראל, שעוברת בעשורים האחרונים תהליך של עיור ומודרניזציה.

עוד

שכול בגיל זיקנה: אובדן צאצא בוגר על משמעות האובדן של ילד בוגר בגיל זיקנה

מחברים: שרון חדד- כרמל וישראל דורון

תקציר

המחקר עוסק בחוויית אובדן צאצא בוגר בגיל זקנה, תוך הכרה בחשיבות הבנת תהליך אובדן צאצא בגיל מבוגר. נושא זה קופח יחסית מבחינה מחקרית. בנוסף לכך, חלק נכבד מן המחקרים שנעשו, נערכו בשיטת מחקר כמותנית,

עוד

סגנונות מנהיגות: מעצבת, מתגמלת ופסיבית, ורווחתם של דיירי בתי אבות ודיור מוגן

 המחבר: אמנון בהם

תקציר

המאמר בוחן את הקשר בין סגנונות מנהיגות מעצבת, מתגמלת, ופסיבית של חברי צוות (מנהלים ועובדים) בבתי אבות ובדיור מוגן לבין ההון החברתי (רשתות חברתיות, אמון ולכידות), פעילות פנאי ורגשות חיוביים ושליליים של הדיירים.

עוד

מבט רוחני על הזקנה על פי מקורות במקרא ובמסורת היהודית

המחבר: ארנולד רוזין

 תקציר

המסורת היהודית תופסת את גיל הזקנה כשיא הרוחני במהלך החיים, ולא רק כביטוי של ההידרדרות הגופנית והנפשית מחמת תהליך ההזדקנות. מטרת חיי האדם היהודי, על פי מסורת התורה, היא לפתח תכונות רוחניות ומוסריות כפי

עוד